Na DOŠ 1 Lendava je postalo tradicionalno praznovanje dneva madžarske ljudske pravljice v sklopu pouka madžarščine. Letos je to postalo srečanje več generacij. Dekleta 9. razreda so učencem 4. razreda pripovedovala madžarsko ljudsko pravljico. Sicer pa je 5. razred obiskala nekdanja učiteljica Milka Toplak (na pobudo pravnukinje), ki je o nekdanji šoli in pomanjkanju spregovorila zelo slikovito. O tem, da so imeli namesto plašča velik šal in namesto torbe cekar. Rokopis in lepopis je veljal za izjemno vrlino. Nato smo lahko slišali čudovito predstavitev dr. Márie Kepéné Bihar (prišla je kot strokovnjakinja in mati) o življenju pastirjev, nato je predstavitev zaključila z ljudsko pravljico in učenci  so si lahko ogledali predmete, povezane s pastirskim življenjem. Gostili smo tudi nekdanjega učitelja Józsefa Kocona, ki nas je obiskal na pobudo svojega vnuka. Pripovedoval je o starih, dolgih zimah in o tem, kako so s torbami drsali po snegu. O starem načinu izdelovanja sira, nekdanjih kolinah, potegavščinah otrok in o pomenu lova, lovcev. Ponovno se je izkazalo, da je povezovanje in prepletanje med generacijami izjemno pomembno in poučno.