Ekosola_logotip                     Ekosola_logotip_solski

Ekošola

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt  Ekošola, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne šole. 

 

Glavni cilj in namen ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Sodelovanje z drugimi ekošolami omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja.

 

Ekošola je učenje za življenje. Uči nas varovati in ohraniti tisto, kar je nujno potrebno za življenje. Naš planet!

 

Program Ekošola

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

 

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja NAČELA:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Glavni CILJ slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Vir:http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

 

Ekoakcijski načrt DOŠ I Lendava:

Sodelovali bomo v naslednjih projektih:

 • Misija Zeleni koraki
 • Altermed
 • Likovni natečaji
 • Mladi poročevalci
 • Znanje o gozdovih
 • Hrana ni za tjavendan

Izvedli bomo ozaveščevalne in zbiralne akcije:

 • -Zbiralna akcija starega papirja (oktober, april)
 • Ekobranje
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Zelena straža
 • Šolska vrtilnica

 

Poleg omenjenih bomo skozi šolsko leto sodelovali tudi pri drugih aktivnostih in natečajih z eko vsebino.

Podrobnejše informacije o Ekošoli in njenih projektih si lahko ogledate na: http://www.ekosola.si/.

 

Uporabne povezave:

http://www.eco-schools.org/

http://eco-schools.org/connect/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/

 

Tim Ekošole


(Obiskano 25-krat, 1 obiskov danes)