Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali različne interese učencev. Izvajajo jih učitelji mentorji in zunanji sodelavci. Večina dejavnosti bo potekala kontinuirano po urniku, nekaj pa v strnjeni obliki po dogovoru. Mentorje interesnih dejavnosti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri tistih dejavnostih, ki presegajo standardne okvire, je potreben prispevek staršev.

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI v šolskem letu 2019/2020

 

   2. RAZRED    2. RAZRED(2)
    3. RAZRED      3. RAZRED(2)
    4. RAZRED      4. RAZRED(2)
   5. RAZRED      5. RAZRED(2)
    6.RAZRED      6. RAZRED(2)
   7. RAZRED      7. RAZRED(2)
    8. in 9. RAZRED      8. in 9. RAZRED(2)

  

Če se odločiš za še katero od interesnih dejavnosti, se lahko prijaviš s spodnjo prijavnico.

  prijavnica k interesni dejavnosti (2018)