Interesne dejavnosti so organizirane predvsem z namenom, da bi razvijali različne interese učencev. Izvajajo jih učitelji mentorji in zunanji sodelavci. Večina dejavnosti bo potekala kontinuirano po urniku, nekaj pa v strnjeni obliki po dogovoru. Mentorje interesnih dejavnosti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri tistih dejavnostih, ki presegajo standardne okvire, je potreben prispevek staršev.

 

(Obiskano 29-krat, 1 obiskov danes)