Realizacijo zastavljenih programov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 km na oddelek od 1. do 4. razreda oz. 23 EUR na oddelek in 120 km na oddelek od 5. do 9. razreda oz. 138 EUR na oddelek). Ker v teh okvirih zaradi večjih razdalj ni mogoče dovolj kakovostno organizirati vseh ekskurzij, bo pri nekaterih programih, predvsem na predmetni stopnji, razen pri programu za 8. razred, ki ga šola financira iz sredstev MŠŠ za druge narodnosti, potrebno sofinanciranje staršev.

RAZRED/OSZTÁLY PROGRAM EKSKURZIJE/               A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS TERMIN/ IDŐPONT PREDVIDENI STROŠEK/ ELŐRELÁTHATÓ KÖLTSÉGEK
1. Lendava–Sikaluzoo Boračeva-Lendava 14.6.2022 6 € + stroški prevoza
2. Lendava – Eko-socialna kmetija Korenika Šalovci – Lendava 20.5.2022 7 € + stroški prevoza
3. Lendva–Sümeg–Lendva 1.6.2022 pribl. 6 € + stroški prevoza
4. Lendava – Grad na Goričkem Vulkanija – Lendava junij 2022 8,50 € + stroški prevoza
5. Lendava–Maribor–Ptuj–Gorišnica-Lendava 21.4.2022 8,20 € + stroški prevoza
6. Lendava–Postojna–Ljubljana–Lendava 19.5.2022 16 € + stroški prevoza
7. Lendava–Šempeter–Nazarje–Celje–Lendava 18.5.2022 9 € + stroški prevoza
8. Lendva-Budapest-Lendva 2022 májusa pribl. 10 € + stroški prevoza
9. Lendava-Ljubljana-Bled-Vrba Sp. Brnik – Lendava 20.5.2022 pribl. 8,50 € + stroški prevoza

Šolski sklad bo letos prispeval za učence:

6. r – 10 €

7. r – 5 €

9. r – 5 €