Realizacijo zastavljenih programov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (okvirno 100 EUR na oddelek). Ker v teh okvirih zaradi večjih razdalj ni mogoče dovolj kakovostno organizirati vseh ekskurzij, bo pri nekaterih programih, predvsem na predmetni stopnji, razen pri programu za 8. razred, ki ga šola financira iz sredstev MŠŠ za druge narodnosti, potrebno sofinanciranje staršev.

RAZRED/

OSZTÁLY

PROGRAM EKSKURZIJE/

A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS PROGRAMJA

TERMIN/

IDŐPONT

Predvideni strošek:
1. Lendava–Sikaluzoo Boračeva–Lendava 9. 6. 2023 Pbl. 8 € + stroški prevoza
2. Eko-socialna kmetija Korenika Šalovci 14. 6. 2023 Pbl. 10 €+ stroški prevoza
3. Lendava– Vulkanija – Lendava 23. 5. 2023 Pbl. 8 €+ stroški prevoza
4. Lendava– Pokrajinski muzej Murska Sobota- Dvorec Rakičan-Lendava 11. 10. 2022

Pbl.

3,5 € + stroški prevoza

5. Lendava–Ptuj–Gorišnica–Lendava 5. 6. 2023 Pbl. 5 € + stroški prevoza
6. Lendava–Postojna–Ljubljana–Lendava 17. 5. 2023

Predvideni stroški vstopnin: 26,4 € + stroški prevoza

(26,4 €– 15 €= 11,4 €)

7. Lendava–Šempeter–Nazarje–Celje–Lendava 18. 5. 2023 Pbl. 11 € + stroški prevoza
8. Kirándulás Budapestre 20. 6. 2023 Pbl. 10 €
9. Lendava-Ljubljana-Bled-Vrba-Lendava 17. 10. 2022

Pbl. 10 € +

stroški prevoza

Šolski sklad bo letos prispeval za učence:

6. r – 15 €

(Obiskano 67-krat, 1 obiskov danes)