Realizacijo zastavljenih programov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 km na oddelek od 1. do 4. razreda oz. 23 EUR na oddelek in 120 km na oddelek od 5. do 9. razreda oz. 138 EUR na oddelek). Ker v teh okvirih zaradi večjih razdalj ni mogoče dovolj kakovostno organizirati vseh ekskurzij, bo pri nekaterih programih, predvsem na predmetni stopnji, razen pri programu za 8. razred, ki ga šola financira iz sredstev MŠŠ za druge narodnosti, potrebno sofinanciranje staršev.