ŠOLSKA SKUPNOST DOŠ I LENDAVA

NAČRT DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI

mentorici: Katja Nađ, Janja Litrop

Šolska skupnost DOŠ I Lendava je skupnost učencev šole.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole zaradi uveljavljanja svojih pravic in interesov. Posamezni oddelek zastopa en predstavnik, ki ga izvolijo na začetku šolskega leta. Na prvem srečanju se pregleda in po potrebi dopolni program dela ter se izvolita predsednik in namestnik Šolske skupnosti DOŠ I Lendava. Sestanki šolske skupnosti bodo potekali skozi celo šolsko leto. Predstavniki šolske skupnosti se na razrednih urah, med odmori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih šolske skupnosti.

Cilji in naloge:

  • sodelovanje pri načrtovanju dela in življenja na šoli;
  • zbiranje mnenj, predlogov, pobud in pripomb o delu in življenju v šoli;
  • spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd;
  • sprotno reševanje problemov, vprašanj in pobud učencev;
  • sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.) ter drugih projektih šole;
  • sodelovanje pri delu šolskega in regijskega Otroškega parlamenta – tema v šol. letu 2022/23 je DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti prijetno, ustvarjalno in sodelovalno skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo, kjer se med seboj pogovarjamo in rešujemo probleme.

Okvirni program dela za šolsko leto 2022/23:

Aktivnosti ČAS PROGRAM DELA  
SEPTEMBER Uvodni sestanek Šolske skupnosti DOŠ I Lendava ŠS
OKTOBER

Ob tednu otroka

– zbiralna akcija papirja

1.-9.

NOVEMBER

DECEMBER

Otroški parlament »Duševno zdravje otrok in mladih« ŠS

JANUAR

FEBRUAR

Medobčinski otroški parlament 8., 9. r
APRIL

Ob dnevu Zemlje

– zbiralna akcija papirja

1.-9.
JUNIJ

Zaključek

– vrednotenje dela šolske skupnosti in predlogi za  prihodnje šolsko leto

ŠS

 

(Obiskano 20-krat, 1 obiskov danes)