NAČRTOVANO PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

Koledar/Naptár:

1. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2022/2023:
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF
2. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2022/2023:  
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF