NAČRTOVANO PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

Koledar/Naptár:

1. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2023/2024:
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF
2. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2023/2024:  
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF