NAČRTOVANO PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

Koledar/Naptár:

1. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2021/2022:
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF
2. ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2021/2022:  
3. – 9. razred / 3. – 9. osztály | format: Adobe PDF