Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli.

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  •  svet staršev,
  •  roditeljski sestanki,
  •  pogovorne ure,
  •  šolska spletna stran,
  •  individualni pogovori,
  •  dobrodelna prireditev,
  •  družabna srečanja,
  •  predavanje za starše
  • šola za starše malo drugače.

Sestanek oddelčnih svetov staršev bo vsaj dvakrat letno. Na teh srečanjih se bomo pogovorili o delovanju šole kot celote in si skupaj prizadevali za še boljše in uspešnejše sodelovanje, s tem pa za boljšo šolo za naše otroke.

Za starše bomo organizirali predavanje, ki je še v načrtovanju. O datumu in temi bomo starše naknadno obvestili.

POGOVORNE URE

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času med 16. in 18. uro. 

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Informacije o prisotnih razrednikih in ostalih strokovnih delavcih ter njihovih učilnicah so na oglasni deski v šolski avli in na spletni strani šole.

Pogovorne ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

 

Dopoldanske pogovorne ure

RODITELJSKI SESTANKI/POGOVORNE URE

DATUM RAZRED TEME
31. 8. 2023 1. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
11. 9. 2023   Pogovorne ure
11. 9. 2023 2.–5. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
11. 9. 2023 6.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
12. 9. 2023 2.-3. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
9. 10. 2023 1.-9. Pogovorne ure
  7. Šola v naravi – Seča
10. 10. 2023 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
13. 11. 2023   Pogovorne ure
  9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti
14. 11. 2023 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
11. 12. 2023 1.-9. Pogovorne ure
11. 12. 2023 5. Šola v naravi – Nova
  6. Zimska šola v naravi – Rogla
  8. Šola v naravi – Sármellék
12. 12. 2023 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
8. 1. 2024 1.-9. Pogovorne ure
9. 1. 2024 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
12. 2. 2024 1.-9. Pogovorne ure
12. 2. 2024 1.-9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
13. 2. 2024 1.-3. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika) PŠ Gaberje
11. 3. 2024 1-9. Pogovorne ure
12. 3. 2024 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
8. 4. 2024 1.-9. Pogovorne ure
8. 4. 2024 3. Predstavitev novosti v 2. triletju, plavalni tečaj
9. 4. 2024 1.-2. Pogovorne ure PŠ Gaberje
13. 5. 2024 1.-9. Pogovorne ure
14. 5. 2024 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje
10. 6. 2024 1.-8. Pogovorne ure
11. 6. 2024 1.-3. Pogovorne ure PŠ Gaberje

INFORMATIVNI SREČANJI S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV

  

MATIČNA ŠOLA GABERJE TEME/TÉMÁK
30. 1. 2024 30. 1. 2024 ORGANIZACIJA POUKA V 1. RAZREDU
20. 6. 2024 20. 6. 2024 PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV IN DELA V 1. RAZREDU

  

(Obiskano 960-krat, 4 obiskov danes)