Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli.

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  •  svet staršev,
  •  roditeljski sestanki,
  •  pogovorne ure,
  •  šolska spletna stran,
  •  individualni pogovori,
  •  dobrodelna prireditev,
  •  družabna srečanja,
  •  predavanje za starše
  • šola za starše malo drugače.

Sestanek oddelčnih svetov staršev bo vsaj dvakrat letno. Na teh srečanjih se bomo pogovorili o delovanju šole kot celote in si skupaj prizadevali za še boljše in uspešnejše sodelovanje, s tem pa za boljšo šolo za naše otroke.

Za starše bomo organizirali dve predavanji. Temi bomo prilagodili interesu staršev. Starše bomo o tem sproti obveščali.

Za starše bomo 23. 2. 2023 organizirali predavanje izr. prof. dr. Sebastjana Kristoviča z naslovom Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost.

POGOVORNE URE/FOGADÓÓRÁK

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času med 16. in 18. uro. 

Izvajanje pogovornih ur bomo v tem šolskem letu prilagajali priporočilom NIJZ in smernicam MIZŠ.

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Informacije o prisotnih razrednikih in ostalih strokovnih delavcih ter njihovih učilnicah so na oglasni deski v šolski avli in na spletni strani šole.

Pogovorne ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

Dopoldanske pogovorne ure se izvajajo v istem tednu kot popoldanske po ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

Dopoldanske pogovorne ure

RODITELJSKI SESTANKI/SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

DATUM

DÁTUM

RAZRED

OSZTÁLY

TEME

TÉMÁK

31. 8. 2022 1. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
12. 9. 2022   Pogovorne ure
12. 9. 2022 2.–5. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
12. 9. 2022 6.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
12. 9. 2022 7. r. ŠOLA V NARAVI
13. 9. 2022

Gaberje

Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev

10. 10. 2022

11. 10. 2022

1.-9.

1.-3.

Pogovorne ure

Pogovorne ure – PŠ Gaberje

14.11. 2022 1.-9.

Predavanje za starše in učitelje:

dr. Viljem Ščuka: Rajsko otroštvo, peklensko mladostništvo (v sodelovanju z društvom GIBKO)

14. 11. 2022   Pogovorne ure
  6. Zimska šola v naravi – Rogla
9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti
12. 12. 2022 1.-9. Pogovorne ure
9. 1. 2023 1.-9. Pogovorne ure
13. 2. 2023 1.-9. Pogovorne ure
  1.-9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
  8. r. ŠOLA V NARAVI
  5. r. ŠOLA V NARAVI
13. 2. 2023 PŠ Gaberje Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
23. 2. 2023 1.-9.

Predavanje za starše in učitelje:

izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič: Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost

13. 3. 2023   Pogovorne ure
  7. in 8. 16.00: Vloga staršev pri oblikovanju poklicnih interesov
10. 4. 2023 1.-9. Pogovorne ure
  3. Predstavitev novosti v 2. triletju, plavalni tečaj
8. 5. 2023 1.-9. Pogovorne ure
12. 6. 2022 1.-8. Pogovorne ure

INFORMATIVNI SREČANJI S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV

  

MATIČNA ŠOLA GABERJE TEME/TÉMÁK
26. 1. 2023 26. 1. 2023 ORGANIZACIJA POUKA V 1. RAZREDU
junij 2023 jun. 2023 PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV IN DELA V 1. RAZREDU