VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Kdaj poteka vpis otrok v prvi razred osnovne šole?

– Vpis otrok v prvi razred poteka v skladu z Zakonom o osnovni šoli vsako leto v mesecu februarju.

Kdaj je moj otrok šoloobvezen?

– Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost šest let.

V katero osnovno šolo lahko vpišem svojega otroka?

– Otroka lahko vpišete v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče. V primeru, da želite otroka vpisati v drugo šolo, izven vašega šolskega okoliša, ga morate najprej vpisati v matično šolo, nato pa dati na drugo šolo vlogo za prepis. O rešitvi vloge za prepis vas bo obvestila šola, na katero želite vpisati otroka, po pogovoru med obema šolama.

Kaj je odlog šolanja?

– Starši, zdravstvena služba ali komisija za usmerjanje lahko podajo vlogo za odložitev šolanja otroka, kar pomeni, da se otroku šolanje odloži za eno leto. O odložitvi šolanja odloča ravnateljica na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolska zdravnica, psihologinja  ter predstavnik iz vrtca.

 …VEČ

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2022/2023 bo potekal:

 

V PODRUŽNIČNI ŠOLI V GABERJU
v torek, 15. 2. 2022 14.00–16.00

 

V MATIČNI ŠOLI V LENDAVI v prostorih prizidka

(vhod v telovadnico oz. zobozdravstveno ambulanto)

v sredo, 16. 2. 2022

8.00–12.00

13.00–16.00

v četrtek, 17. 2. 2022 13.00–17.00

Vpis je obvezen za vse otroke rojene leta 2016.

Vljudno vas prosimo, da izpolnite priložene obrazce in jih prinesete s seboj na vpis.

Ob vpisu otroka je potrebno zaradi potrebe preverjanja točnosti osebnih podatkov predložiti otrokov identifikacijski dokument (npr. osebna izkaznica, izpisek iz rojstne matične knjige, potni list).

Glede na epidemiološke okoliščine vas prosimo:

  • da se vpisa udeleži le ena zdrava odrasla oseba, brez otroka;
  • da imate s sabo masko in svoje pisalo;
  • da se ob morebitnem čakanju na vstop držite higienskih priporočil in vzdržujete medosebno razdaljo;
  • da ob vstopu v zgradbo izpolnjujete pogoj PCT (Preboleli – Cepljeni – Testirani).

 

V kolikor se vpisa iz epidemioloških ali drugih razlogov v zgoraj navedenih terminih ne morete udeležiti oziroma boste otroka vpisali na drugo šolo, nam to sporočite na e-mail sss.dos1lendava@gmail.com ali preko telefona 02 577 28 15, vsak delovnik med 8.00 in 13.00.

Veselimo se srečanja z Vami.

Prenos dvojezične publikacije
Gremo v šolo (januar 2022)
 ali jo prelistajte tukaj

 

Hkratno opismenjevanje v prvem triletju