VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Kdaj poteka vpis otrok v prvi razred osnovne šole?

– Vpis otrok v prvi razred poteka v skladu z Zakonom o osnovni šoli vsako leto v mesecu februarju.

Kdaj je moj otrok šoloobvezen?

– Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost šest let.

V katero osnovno šolo lahko vpišem svojega otroka?

– Otroka lahko vpišete v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer ima otrok stalno ali začasno prebivališče. V primeru, da želite otroka vpisati v drugo šolo, izven vašega šolskega okoliša, ga morate najprej vpisati v matično šolo, nato pa dati na drugo šolo vlogo za prepis. O rešitvi vloge za prepis vas bo obvestila šola, na katero želite vpisati otroka, po pogovoru med obema šolama.

Kaj je odlog šolanja?

– Starši, zdravstvena služba ali komisija za usmerjanje lahko podajo vlogo za odložitev šolanja otroka, kar pomeni, da se otroku šolanje odloži za eno leto. O odložitvi šolanja odloča ravnateljica na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolska zdravnica, psihologinja  ter predstavnik iz vrtca.

 …VEČ

Prenos dvojezične publikacije
Gremo v šolo  
ali jo prelistajte tukaj  

 

(Obiskano 295-krat, 1 obiskov danes)