Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je obvezno za vse učence. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani predmet za našo šolo, ki ga je s sklepom 1. 9. 2021 objavilo Ministrstvo za šolstvo, je: ANGLEŠKI/NEMŠKI JEZIK.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu.

Koordinatorici nacionalnega preverjanja znanja sta Janja Litrop za 9. razred in Iris Horvat za 6. razred.

Format: Adobe PDF | velikost: 339 KB Informacije za učence in starše

KOLEDAR IZVEDBE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

MESEC DATUM AKTIVNOST
SEPTEMBER četrtek, 1. 9. 2022 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. 2022 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
MAJ 4. 5. 2023 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
8. 5. 2023 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2023

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. 2023

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri   NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

JUNIJ 1. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

2. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

6. 6. 2023

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

6.-8. 6. 2023

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
16. 6. 2023 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda