Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je obvezno za vse učence. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani predmet za našo šolo, ki ga je s sklepom 1. 9. 2023 objavilo Ministrstvo za šolstvo, je: FIZIKA.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu.

Koordinatorici nacionalnega preverjanja znanja sta Janja Litrop za 9. razred in Iris Horvat za 6. razred.

Format: Adobe PDF | velikost: 339 KB Informacije za učence in starše

KOLEDAR IZVEDBE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

MESEC DATUM AKTIVNOST
SEPTEMBER petek, 1. 9. 2023 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. 2024 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
MAJ 7. 5. 2024 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

JUNIJ 3. 5. 2024

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri   NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

4. 6. 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

5. 6. 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

7. 6. 2024

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

10.-11. 6. 2024

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

14. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
19. 6. 2024 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
24. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

(Obiskano 66-krat, 1 obiskov danes)