Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je obvezno za vse učence. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani predmet za našo šolo, ki ga je s sklepom 1. 9. 2021 objavila ministrica za šolstvo, je: geografija.

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu.

Koordinatorici nacionalnega preverjanja znanja sta Janja Litrop za 9. razred in Iris Horvat za 6. razred.

Format: Adobe PDF | velikost: 339 KB Informacije za učence in starše

KOLEDAR IZVEDBE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA