Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava, Slovenija (SI)

Ravnateljica

Judit Vida Törnár

Pomočnici ravnateljice

Zita Szőke in Jasna Cigut

Tajnica

Izabela Gyurkač


Telefonske številke:

Tajništvo

+386 (0)2 577 28 00

Ravnateljica

+386 (0)2 577 28 04

Pomočnici ravnateljice

+386 (0)2 577 28 02

Tajnik VIZ

+386 (0)2 577 28 13

Računovodstvo

+386 (0)2 577 28 10

Svetovalna služba

+386 (0)2 577 28 11

Knjižnica

+386 (0)2 577 28 12

Faks:

+386 (0)2 577 28 06


E-mail naslovi:

DOŠ I LENDAVA

dos1.lendava@guest.arnes.si   

Tajništvo

tajnistvo-dos1@guest.arnes.si 

Svetovalna služba

sss.dos1lendava@gmail.com 

  Glavna ulica 31, Gaberje, 9220 Lendava, Slovenija (SI)

Telefon

         +386 (0)2 576 10 00