SVETOVALNA SLUŽBA

 

Dragi učenec/učenka!
 

Se želiš kdaj s kom pogovoriti? Te zanima, kako izboljšati učni uspeh? Se težko pripraviš do učenja? Te prijatelji in starši ne razumejo? Potrebuješ nasvet za vpis v srednjo šolo? Si dosegel/-a lep dosežek in se želiš pohvaliti? Se ne razumeš z učitelji? Bi rad zgladil/-a spor s prijateljem? Imaš idejo, kako izboljšati življenje in delo v šoli? Si perspektiven/-a športnik/športnica? Se želiš vzporedno izobraževati in potrebuješ zaradi tega prilagoditve pri opravljanju šolskih obveznosti?Spoštovani starši!

Imate vprašanja v zvezi z vpisom v osnovno ali srednjo šolo? Vas zanima, kako pripraviti otroka do učenja? Vas zanima subvencija za šolsko prehrano ali za šolo v naravi? Ima vaš otrok zdravstvene težave ali posebne potrebe v zvezi s šolanjem?

 

 

Za vse naštete dileme in za različna druga vprašanja smo vam na voljo v šolski svetovalni službi.

Tel. št.: 02/577-28-11 , 02/577-28-15 (svetovalna služba)

e-mail: sss.dos1lendava@gmail.com

 

 

Šolska svetovalna služba je celostno vpletena v življenje in delo v šoli. Razrešujemo tudi vprašanja povezana z/s:

• vpisom šolskih novincev,

• statusom perspektivnega ali vrhunskega športnika oz. učenca perspektivnega mladega umetnika oz. vrhunskega mladega umetnika.

Ukvarjamo se z/s

• svetovanjem,

pdficon  rokovnik za vpis učencev v srednje šole (za šolsko leto 2024/2025)

• obravnavo učencev z učnimi težavami,

• obravnavo otrok s posebnimi potrebami,

• izobraževanjem nadarjenih učencev,

zloženka za učence in starše

• z različnimi subvencijami,

NPZ.

Učencem pomagamo pri reševanju vsakodnevnih težav, ki se pojavljajo v šoli, sodelujemo pri pripravi roditeljskih sestankov, sodelujemo z zunanjimi institucijami, pomagamo učiteljem pri načrtovanju dela ipd.

 

V svetovalni službi vas pričakujemo:

 

Nataša Kotnjek Stančin, univ. dipl. socialna pedagoginja (vse dni v tednu, na pogovornih urah med 16.00 in 17.30). Tel. št.: 02/577-28-11

 

 

Iris Horvat, univ.dipl. socialna pedagoginja (vse dni v tednu med 7.30 in 14.00, na pogovornih urah med 16.00 in 17.30). Tel. št.: 02/577-28-11

 

 

Janja Litrop, univ. dipl. psihologinja (vse dni v tednu med 7.30 in 14.00, na pogovornih urah med 16.00 in 17.30). Tel. št.: 02/577-28-15

 

(Obiskano 205-krat, 1 obiskov danes)