SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČIL

 

UČBENIKI na DOŠ I Lendava za šolsko leto 2024/2025

seznam učbenikov

 

DELOVNI ZVEZKI IN UČILA na DOŠ I Lendava za šolsko leto 2024/2025

seznam delovnih zvezkov in učil

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

Učbeniški sklad je najenostavnejša in najcenejša pot za nabavo učbenikov. Sklad je vzpostavljen v vseh razredih devetletke. Letos so se za izposojo učbenikov iz sklada odločili vsi učenci. Za izposojo učbeniških kompletov učenci ne plačajo uporabnine, le–to krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Novost je tudi, da učenci 1. razredov dobijo tudi delovne zvezke brezplačno iz učbeniškega sklada.

 

Učenci na začetku šolskega leta v knjižnici dvignejo učbeniške komplete, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo skrbniku sklada. Enojezične delovne zvezke morajo starši kupiti sami, dvojezične pa kupijo v šoli. Učbeniški sklad vodi Jožef Kocon.

 

V šolskem letu 2015/16 smo začeli nove učbenike vnašati v sistem COBISS. Na dan 28. 6. 2018 je bilo obdelanih 42 naslovov učbenikov oziroma 2.920 izvodov. Izposoja teh učbenikov tudi poteka elektronsko.

(Obiskano 516-krat, 30 obiskov danes)