Program republiškega zdravstvenega varstva v šolskem letu 2020/2021

Sistematski zdravstveni pregledi učencev in preventivne aktivnosti

Razred AKTIVNOSTI

1.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      cepljenje po cepilnem programu
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrave navade
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani
2. –      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      zdravstveno-vzgojna tema: osebna higiena
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

3.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      cepljenje po cepilnem programu
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

4.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje poškodb
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

5.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zasvojenost
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

6.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      zdravstveno-vzgojna tema: Odraščanje
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

7.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno vzgojno predavanje: POZITIVNA SAMOPODOBA IN
STRES
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

8.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      zdravstveno-vzgojna tema: MEDOSEBNI ODNOSI ali TEMELJNI
POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

9.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

Šola upošteva Priporočila za ukrepanje v OŠ ob nujnih stanjih … (NIJZ)

 Preberete si jih lahko tukaj