EGÉSZSÉGVÉDELEM

Program republiškega zdravstvenega varstva v šolskem letu 2022/2023

Sistematični zdravstveni pregledi učencev in preventivne aktivnosti

 

Razred AKTIVNOSTI

 

1.

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrave navade

–      sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled ter sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

2.

–      sistematski zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      zdravstveno-vzgojna tema: Osebna higiena

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

3.

 

 

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja

–      sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled ter sanacija zob

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

4.

–      cepljenje po cepilnem programu

–      sistematski zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje poškodb

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

5.

–      sistematski zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Zasvojenost

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)

–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

6.

–      sistematski zdravstveni  in zobozdravstveni pregled ter sanacija zob

–      neobvezno cepljenje proti HPV virusu

–      zdravstveno-vzgojna tema: Odraščanje

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

7.

–      sistematski zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno vzgojno predavanje: Pozitivna samopodoba in stres

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

8.

 

–      sistematski zdravstveni pregled in zobozdravstveni pregled ter sanacija zob

–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

–      zdravstveno-vzgojna tema: Medosebni odnosi ali temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

9.

–      sistematski zobozdravstveni pregled in sanacija zob

–      zdravstveno-vzgojna tema: Vzgoja za zdravo spolnost

–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

Aktivnosti, ki jih izvaja ZD Lendava in so povezane s preventivo, se bodo po potrebi prilagajale

trenutni situaciji povezani s Covid-19.

 

Az iskola betartja az Általános iskolákra vonatkozó vészhelyzeti intézkedéseket… (NIJZ)

 szlovén nyelven itt olvashatók

(Obiskano 7-krat, 1 obiskov danes)