AZ 1. SZ. LENDVAI KÁI ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEIHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁS – MŰVÉSZEK

A tanuló státuszt szerezhet:
– mint tehetséges fiatal művész vagy
– mint kiváló fiatal művész.

a tanulónak egyidejűleg csak egy státusza lehet: mint művész vagy mint sportoló.

1. KI?
A tehetséges fiatal művész státuszát az a tanuló szerezheti meg, aki részt vesz az országos művészeti vetélkedőkön.
A kiváló fiatal művész státuszát az a tanuló szerezheti meg, aki a legkiemelkedőbb helyezést ill. kitüntetést éri el az országos művészeti vetélkedőkön.

2. HOGYAN?
A szülő, gyám ill. az az egyén, akinél a tanuló el van helyezve (a továbbiakban: szülők), iditványt nyújt be a mellékelt nyomtatványon 1. Melléklet – Művészek, és csatolja a követelt igazolásokat.

Az indítványt az ISKOLA TITKÁRSÁGBA kell közvetíteni a folyó tanév szeptember 20-ig.
Figyelmeztetés: a szeptember 20. után beérkező indítványokat az iskola nem fogja figyelembe venni!

Kivétel: Az indítványt tanév közben is be lehet nyújtani abban az esetben, amikor a tanuló a tanév közben szerzi meg a státuszra jogosult feltételeket.

3. A STÁTUSZ MEGSZERZÉSE
A státus odaítéléséről az igazgató határozattal dönt az osztályfőnök és a tagozati tanári kar véleményezése után.

A tanuló státusza az 1. Sz. Lendvai KÁI-ban zajló iskolázás végéig érvényes. A feltételek teljesítését minden tanévben felülvizsgáljuk.

4. AZ ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEKHEZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
A jogokról és kötelezettségekről ill. az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodásról az iskola és a szülők írásos egyetértést kötnek külön-külön minden tanévre.

Az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodás eltérést tesz kategóriánként a tanuló megterhelései között:
– A – kiváló fiatal művész
– B – tehetséges fiatal művész

ALKALMAZKODÁSOK (15. cikkelye)

További egyéni alkalmazkodás igénybevétele esetében a szülők a státusz odaítéléséről szóló határozat kézbevételét követő 7 napon belül ill. minden tanévben szeptember 20-ig beadványozhatják az igazolásokat a 2. Melléklet – Alkalmazkodások nyomtatványon.

Az első írásos egyetértés a státusz odaítélése után való 14 napon belül köttetik, és akkor lép érvénybe, amikor az egyik szülő, a tanuló és igazgató is aláírták.

Az írásos egyetértés javaslata:
a tehetséges fiatal művész számára
a kiváló fiatal művész számára 

Az egyetértés aláírásánál a szülőknek fel kell mutatniuk:
– a folyó tanévre vonatkozó vetélkedők tervezetét,
– az előrelátott iskolai hiányzások tervezetét,
– azon egyesület vagy iskola igazolását, amelynek tagja a tanuló, ellátva a felelős személyek és mentorok kontaktadataival.

5. AZ EGYES TANÉVRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGFELELÉSÉNEK A VIZSGÁLATA
A feltételeket minden tanévben felülvizsgáljuk: A szülők szeptember 20-ig az iskola titkárságába juttatják el az igazolásokat a 2. Melléklet – Művész nyomtatványon.

Amennyiben a tanuló megfelel a követelményeknek, az iskola a szülőkkel aláírja az iskolai kötelezettségekről szóló egyetértést a folyó tanév október 15-ig. Az új egyetértés aláírásáig ill. legalább október 15-ig az utolsó hiteles egyetértés van hatályban.

Amennyiben a tanuló nem felel meg a követelményeknek, ill. a szülő az előírt határidőig nem nyújtja be a követelt igazolásokat, az igazgató megállapítja a státus megszűnését.

6. STÁTUSVÁLTOZÁSOK
Az Általános iskoláról szóló törvény 51. cikkelye alapján a státusz szünetelhet, elvehető vagy megszűnhet.

7. JOGI ALAP
Az Általános iskoláról szóló törvény 51. cikkelye (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)
Az iskolai kötelezettségekhez való alkalmazkodás szabályai az 1. Sz. Lendai KÁI-ban

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További információ érdekében forduljanak az osztályfőnökükhöz vagy az iskola tanácsadó szolgálatához.

 

Szabályzatok és nyomtatványok:

(Obiskano 6-krat, 1 obiskov danes)