VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZHATÓ TANTÁRGYAK

 

A 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói kötelesek választani heti két tanórára kiterjedő kötelezően választható tantárgyat bármelyik tartalmi egységből. Az idegen nyelv heti két órában oktatandó, az összes többi tantárgy pedig heti egy tanórában.

Azok a tanulók, akik a zeneiskolát is látogatják, mentesülhetnek a kötelezően választható tantárgyak látogatásától, éspedig teljes mértékben vagy heti egy órában. Az idei tanévben 5 ilyen tanuló van.

A 2022/2023-as tanévben a 3. nevelő-oktatási szakasz tanulói a következő kötelezően választható tantárgyak közül választhatnak:

TERMÉSZETISMERETI-TECHNIKAI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZT. CSOPORTOK
SZÁMA
Választott sport: Röplabda 8., 9. 2
Szabadidősport 7.-9. 2
Sport az egészségért 7.-9. 3
Korszerű ételkészítés 7.–9. 2
Számítástechnika: Multimédia 7.–9. 1
Számítástechnika: Szövegszerkesztés 7.–9. 1
Anyagformálás: Fa 7.-9. 2
Robotika a technikában 8.,9. 2
Matematikai műhelyek 8 8.-9. 1
SKUPAJ   16

 

TÁRSADALOMISMERETI TANTÁRGYAK

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZT. CSOPORTOK
SZÁMA
Angol nyelv 1  7. 1
Angol nyelv 2 8. 1
Német nyelv 1 7. 1
Német nyelv 2 8. 1
Német nyelv 3 9. 1
Turistična vzgoja
Turisztikai nevelés
7.-9. 1
Képzőművészeti alkotások 1 7. 1
Képzőművészeti alkotások 2 8. 1
Képzőművészeti alkotások 3 9. 1
Magyar nyelv: Iskolaújság 7-9. 1
Magyar nyelv: Irodalmi klub 7.-9. 1
Vidékünk múltjával ismerkedünk 7.-9. 1
SKUPAJ   12

 

NEM KÖTELEZŐ VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

 

A nem kötelező választható tantárgyak az 1., 4., 5. és 6. osztályban zajlanak.

A nem kötelező választható tantárgyak és a kötelezőek osztályzata egyenrangú. A zárójegyek bekerülnek a bizonyítványba. A tanuló óralátogatását illetően is ugyanaz a szabály és eljárás vonatkozik a nem kötelező tantárgyakra mint a kötelezőekre.

A nem kötelező választható tantárgyakhoz a tanulók önkéntesen, jelentkezési ív kitöltésével jelentkeznek. Ha jelentkeznek, akkor a tanév végéig kell látogatniuk a tantárgyat. Abban az esetben, ha a tanuló az iskolaév elején meggondolja magát, és szeretné elcserélni a nem kötelező tantárgyát, ez szeptember folyamán még lehetséges.

A tanuló legfeljebb heti két tanórára kiterjedő nem kötelező választható tantárgyat választhat.

Az 1. osztályban a tanulók az első idegen nyelvet választhatják nem kötelező tantárgyként. Az angol és a német nyelv közül választhatnak.

4., 5. és 6. osztályban a tanuló a második idegen nyelv (angol vagy német), a sport, a számítástechnika és a művészet közül választhat. A második idegen nyelv mint nem kötelező tantárgy heti két tanórában, a többi tantárgy pedig heti egy tanórában zajlik.

 

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZT. CSOPORTOK
SZÁMA
Első idegen nyelv -angol nyelv 1. 3
Második idegen nyelv -angol nyelv 4., 5., 6. 1
Második idegen nyelv-német nyelv 4., 5., 6. 1
Számítástechnika 4., 5., 6. 3
Sport 4., 5., 6. 3
Művészetek 4., 5., 6. 1
SKUPAJ 12

 

GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZT. CSOPORTOK
SZÁMA
Első idegen nyelv -angol nyelv 1. 1

 

(Obiskano 10-krat, 1 obiskov danes)