TEVÉKENYSÉGI NAPOK

Predvideni stroški za dejavnosti, povezane s poukom in drugimi oblikami VIZ dela (vstopnine, delavnice, ogledi prireditev, predstav) v šolskem letu 2021/22, bodo predvidoma do 10,00 € na učenca.

Za učence bodo v šolskem letu 2021/22 poleg zgoraj omenjenih stroškov nastali tudi stroški prevozov, povezanih s poukom in drugimi oblikami viz dela (dnevi dejavnosti, šolske ekskurzije ipd.).

 (Obiskano 3-krat, 1 obiskov danes)