DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Stalne naloge strokovnih delavcev in vodstva šole

  • informiranje strokovnih delavcev, sveta šole, sveta staršev in širšega okolja o konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli,
  • izdelava načrta strokovnega spopolnjevanja in nakupa strokovne literature,
  • strokovno spopolnjevanje izvajalcev programov,
  • načrt sprotnega spremljanja uresničevanja ciljev in upoštevanja didaktičnih načel dela z nadarjenimi,
  • informiranje staršev,
  • opazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom,
  • priprava in ponudba programov šole in drugih programov v okolju (za vsa triletja),
  • analiza izvajanja programov,
  • evalvacija izvajanja koncepta,
  • načrtovanje novih ter dopolnitev starih programov dela z nadarjenimi učenci.

Načrtovane dejavnosti (izven pouka) v šolskem letu 2022/2023:

Dejavnost Udeleženci
  4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Starši učencev
Razvijanje nadarjenosti po področjih nadarjenosti  
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
Sodelovanje z nadarjenimi učenci drugih osnovnih šol  
Sodelovanje na prireditvah, razstavah  
Sodelovanje v projektih in različnih natečajih  
Sodelovanje pri načrtovanju in evalviranju INDEP-a  

V šol. letu 2022/2023 bomo za nadarjene učence organizirali:

USTVARJALNE SOBOTE    

TEHETSÉGGONDOZÓ NAP:

ZALA GYÖRGY nyomán (Arad)

  6-9.
 
TABORI:    
BRALNI TABOR 21. in 22. 10. 2022

3.

 

LIKOVNI TABOR

26. 6. – 28. 6. 2023

(8.00-12.00)

1.–5.
NEMŠKI BRALNI TABOR junij 2023 4.–6.

NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR

(DSD I)

november 2022 9.
NARAVOSLOVNI TABOR 26. 6. – 30. 6. 2023 6.–9.
RAZISKOVALNI IZLET marec-maj 2023 Nadarjeni učenci
DRUGO:    
PONOVIMO SKUPAJ April (pred NPZ) 6. in 9. r.
PREDAVANJA V ANGLEŠČINI celo šolsko leto 8.–9.
LOGIČNA POŠAST celo šolsko leto 2.- 5.r

Dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali nadarjeni učenci v šolskem letu 2022/2023:

DEJAVNOST SODELUJOČI UČENCI ČAS
likovno um. popoldan za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 6.–9. razreda

+ zainteresirani

naknadno

 

(Obiskano 53-krat, 1 obiskov danes)