OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Šolo sestavljajo matična in podružnična šola. Ob šolskih zgradbah so dvorišča, ob matični šoli pa še športna igrišča. Šola zagotavlja varnost učencev v teh prostorih in ob njih.

ŠTEVILO UČENCEV V 31 ODDELKIH

MATIČNA ŠOLA (28 ODDELKOV) 519
PODRUŽNICA (3 ODDELKI) 23
SKUPAJ 542