OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA

Šolo sestavljajo matična in podružnična šola. Ob šolskih zgradbah so dvorišča, ob matični šoli pa še športna igrišča. Šola zagotavlja varnost učencev v teh prostorih in ob njih.

 

ŠTEVILO UČENCEV V 32 ODDELKIH

MATIČNA ŠOLA (28 ODDELKOV) 537
PODRUŽNICA (3 ODDELKI) 18
SKUPAJ 555