V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo naslednje šolske prireditve in aktivnosti: