Na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih
kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga razpisuje
Ministrstvo za digitalno preobrazbo je bil podprt tudi projekt KO-DI-RAM digitalne
kompetence in računalniško mišljenje.

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za
matematiko in fiziko s številnimi učitelji in drugimi izvajalci po celotni Sloveniji.
Projekt je zasnovan kot serija delavnic, v okviru katerih mladi spoznavajo ali nadgrajujejo
svoje digitalne kompetence. Vsebina je prilagojena starostnim skupinam ter predznanju
udeležencev in stremi k ustvarjanju pozitivne učne izkušnje, preko katere mlade
navdušujemo za samostojno raziskovanje in soustvarjanje digitalnega sveta.

Vsebinsko se 22-urni program dotika pretežno kompetenc programiranja na različnih nivojih
(računalniško mišljenje, programiranje v različnih okoljih in jezikih ter aplikativni del), ki jih
povezuje s tematiko digitalne varnosti ter netikete (digitalni bonton). Skozi program bomo
udeležence pripravljali tudi na tekmovanji Bober in Pišek. Prvega se bodo lahko udeležili v
novembru, za drugega pa bomo pripravili simulacijo tekmovanja. Tekmovanji Bober in Pišek
spadata med največja nacionalna tekmovanja na področju programiranja in računalniškega
mišljenja.

V vseh vsebinskih sklopih program naslavlja različne digitalne kompetence. Udeleženci se
bodo urili v iskanju podatkov in informacij, presojali njihovo verodostojnost in kakovost ter jih
uporabljali pri delu na delavnicah. Reševali bodo izzive, ki jih vsakodnevno rešujemo pri delu
z digitalnimi orodji, tako s stališča varnosti, uporabe teh orodij kot tudi reševanja tehničnih
težav. Spoznali bodo delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s
tovrstnimi sistemi in jih vodeno tudi sami preizkusili. Delavnica varnosti na spletu in varnosti
s spletom bo udeležence opolnomočila za osmišljeno digitalno sodelovanje in ustvarjanje.
Projekt KO-DI-RAM bo zasledoval cilj vzgajanja uporabnikov za prepoznavaje prednosti
digitalnih tehnologij ter za samostojno aktivno izobraževanje, s čimer ne le preprečujemo
digitalno izključenost ampak ustvarjamo zagovornike družbe znanja – Družbe 5.0.

 

 

Projekt bo potekal od septembra 2023 do konca novembra 2023 pod mentorstvom:  Tünde Kovač  in  Tadina Bence VirágTwitter/X: @digitalSLO 

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo 

Instagram: @digitalslo 

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo / Ministry of Digital Transformation


(Obiskano 30-krat, 1 obiskov danes)