VIZIJA DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE I LENDAVA

 

Delavci šole si bomo prizadevali za šolo, ki bo:

 

  •  oblikovala vsestransko, odgovorno osebnost v skladu z njenimi zmožnostmi in interesi ob razvijanju njenih najmočnejših področij;

  

  • utrjevala zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote ter razvijanju ustvarjalnosti in ustreznem odnosu do naravnega okolja;

  

  • vzpodbujala strpnost, spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter utrjevala demokratične odnose;

  

  • razvijala jezikovne zmožnosti v slovenskem in madžarskem jeziku.
(Obiskano 29-krat, 1 obiskov danes)