NAŠA ŠOLA – UNESCO ŠOLA

NAŠ CILJ: uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.
Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo.
Zato: naučiti se živeti skupaj, naučiti se deliti med seboj.

ŠTIRI GLAVNE TEME:
1. Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
2. Učenje za trajnostni razvoj
3. Mir in človekove pravice
4. Medkulturno učenje

ŠTIRJE STEBRI:
1. Učiti se, da bi vedeli
2. Učiti se, da bi znali delati
3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj
4. Učiti se biti

CILJI /

CÉLOK

DEJAVNOSTI /

TEVÉKENYSÉGEK

ČAS /

IDŐPONT

Obeleževanje            mednarodnih dni

 

 

 

21. september

Mednarodni dan miru

A béke nemzetközi napja

21. 9. 2019

 

26. september

Evropski dan jezikov

Az európai nyelvek napja

26. 9. 2019

 

16. november

Mednarodni dan strpnosti

A tolerancia nemzetközi napja

20. 9. 2019

 

21. november

SVETOVNI DAN POZDRAVA

A köszönés világnapja

21. 11. 2019

 

1. december

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDS-U

AIDS világnap

29. 11. 2019

 

10. december

DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Az emberi jogok napja

10. december 2019

 

27. januar

MEDNARODNI DAN SPOMINA NA HOLOKAVST

A holokauszt nemzetközi emléknapja

27. januar 2020

27. marec

SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA

A színház világnapja

Skozi celo šolsko leto

8. april

SVETOVNI DAN ROMOV

Roma világnap

8. 4. 2020

22. april

SVETOVNI DAN ZEMLJE

Föld napja

22. 4. 2020

23. april

SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC

A könyv és szerzői jogok világnapja

23. april
Vključitev v nacionalne projekte

Živimo skupaj

(Projekt OŠ Kapela)

marec 2020
6. UNESCOV ASP – TEK MLADIH, PTUJ 9. 10. 2019

Platforma raznolikosti

(Nosilec: OŠ Fokovci, letošnja tema: Narečja, delavnice bodo potekale na šoli in na daljavo)

Skozi celo šolsko leto
Unesco priložnost: STARA igr(ač)a za NOVO veselje oktober 2019
Po poti kulturne in naravne dediščine –  Projekt OŠ Turnišče: tema kupinarstvo, tematika delavnic: pisanice 3. 4. 2020
V okviru unesca

Učna ura v Sinagogi

(pilotni projekt)

27. 1. 2020

 

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti

Sodelovanje z Domom starejših občanov Lendava

(Projekt: Beremo Vam – povezava mlajših in starejših rodov)

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti

 

Zbiralne akcije (papir…)

papir:

oktober 2019

april 2020

 

 

 

Dejavnosti v okviru razširjenega programa

(Športne urice)

Skozi celo šolsko leto

Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami)

– načrtovano sodelovanje v mreži in središču

– v okviru Unescovih dejavnosti bomo sodelovali z Domom starejših občanov Lendava, krajevnimi skupnostmi (Podružnična šola Gaberje, Občino Lendava in lokalnimi mediji)
– ob določenih projektih in obeležitvah bomo sodelovali tudi s starši Skozi celo šolsko leto

Načrtovano sodelovanje v mreži in središč

 

Srečanje šolskih koordinatorjev na Oš Kapela Junij 2020

Letno strokovno srečanje

koordinatorjev in koordinatoric ter ravnateljev in ravnateljic mreže ASPnet

15.-16.11. 2019 v Celju, na OŠ Griže
Sodelovanje s šolami v tujini Monošter (hospitacije, dvoranski nogomet, atletika) Skozi celo šolsko leto

Plzen

(športno in družabno srečanje -badminton)

sept. 2019 in april 2020
Srečanje pevskih zborov Skozi celo šolsko leto