Učenci s posebnimi potrebami

SPECIALNI PEDAGOGINJI Katja Nađ in Sandra Pentek

Specialni in rehabilitacijski pedagog nudi pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oblike vzgoje in izobraževanja, ter učencem s težavami v razvoju in pri učenju.

Delovna področja:

• odkrivanje učencev s posebnimi potrebami,

• zagotavljanje pogojev in ustreznih oblik pomoči na poti do uspeha,

• individualna pomoč učencem v ali izven razreda,

• spodbujanje razvoja močnih področij, razvijanje občutka varnosti in pozitivnih medsebojnih odnosov,

• učenje učenja: organizacija dela, strategije učenja in pomnjenja, spremljanje lastnega napredka,

• priprava individualiziranih programov,

• sodelovanje s starši, šolsko svetovalno službo, z drugimi strokovnimi sodelavci, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Kdo so učenci s posebnimi potrebami?

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to:

• otroci z motnjami v duševnem razvoju,

• gluhi in naglušni otroci,

• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,

• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,

• gibalno ovirani otroci,

• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

• dolgotrajno bolni otroci in

• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami.

 

Več o usmerjanju lahko preberete na: http://www.zrss.si/

Kdaj se obrniti na specialnega pedagoga?

Učencem, ki imajo učne težave v šoli, nudimo več oblik pomoči, kot so:

• dopolnilni pouk,

• dodatno individualno in skupinsko pomoč,

• tutorstvo,

• dodatno strokovno pomoč – za učence, ki imajo odločbo o usmerjenosti v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolj poznate. Če opažate težave, se obrnite na šolsko svetovalno službo.

Pomembno je, da je učenec s težavami čim prej odkrit in deležen ustrezne strokovne obravnave.

Mesečne pogovorne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30

Dosegljivost: kabinet za individualno delo številka 1 (Sandra) in 2 (Katja).

Koristne povezave:

http://www.svet-center-mb.si/ucne-tezave.html

www.mizks.gov.si

http://druzina.enaa.com/Otroci/Vzgoja/Ucne-tezave-in-vzroki.html

So slikarji, ki spremenijo sonce v rumen madež; toda so tudi drugi, ki s pomočjo svoje umetnosti in inteligence spremenijo rumen madež v sonce.

(Picasso)

(Obiskano 33-krat, 1 obiskov danes)