Spoštovani starši/skrbniki,

na podlagi določil Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR, ki je pričela veljati maja 2018, vas šola (v nadaljevanju: upravljavec) kot posameznike (učence/starše/skrbnike), na katere se nanašajo osebni podatki, ki so bili v šoli zbrani na podlagi 95. člena ZOsn (Ul. RS, 81/06 in spremembe), Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ul,RS, 80/04 in spremembe) oziroma drugi podlagi in so vsebovani v zbirkah osebnih podatkov ali drugih nosilcih baz osebnih podatkov, seznanja s preglednimi informacijami, sporočili in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katere se nanašajo zbrani osebni podatki, ter drugimi pravicami v skladu z uredbo, zakonom in pravilnikom.

Navodila in obrazci za uveljavljanje pravic posameznikov (učencev/staršev/skrbnikov), na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih zavod zbira, obdeluje, uporablja, posreduje in shranjuje, ter so vsebovani v Zbirkah osebnih podatkov in drugi šolski dokumentaciji
OBR-1
OBR-2
OBR-3

 

(Obiskano 11-krat, 1 obiskov danes)