Pouk se začne 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2022, za vse ostale razrede pa 24. junij 2022.

PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI, TER

OCENJEVANJE UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU