Pouk se začne 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2021, za vse ostale razrede pa 24. junij 2021.

 

OCENJEVALNE KONFERENCE

KONFERENCE RAZRED
1. 1.–9 27. 1. 2021
2. 9. 11. 6. 2021
1.–8. 21. 6. 2021

PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI

OCENJEVANJE UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. 5. – 15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda
3. 5. – 24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda