Erasmus + Nazaj k naravi

 

Zaključil se je program razvoja inovativne okoljske pedagogike

23. novembra 2018 je potekala zaključna konferenca projekta Erasmus+ Nazaj k naravi. Na konferenci so bili predstavljeni nekateri izseki iz okoljskega priročnika, poudarjena pa je bila tudi vloga osnovnih šol, fakultet ter civilnih organizacij pri okoljski vzgoji.

 

Mednarodni poletni tabor v Romuniji

Naša šola že drugo leto zapored uspešno sodeluje v mednarodnem projektu Erasmus+ Nazaj k naravi. V sklopu omenjenega projekta so naši učitelji skupaj s partnerji iz Madžarske in Romunije izdelali priročnik za učitelje, ki vsebuje praktične iztočnice za izvedbo učnih ur s pridihom okoljske vzgoje. V ta namen so se štirje učitelji naše šole udeležili tudi 5-dnevnega izobraževanja za učitelje, ki je potekalo v Nagykanizsi. Zadnja aktivnost, ki smo jo realizirali, pa je bil 5-dnevni poletni tabor v Romuniji, ki se je odvijal med 22. in 28. avgustom 2018.

Tabora so se udeležili učenci naše šole ter učenci iz Nagykanizse in Romunije. V okviru programa so se taborniki udeležili različnih delavnic, ki so temeljile na inovativni metodologiji okoljskega izobraževanja, pri čemer so bila združena načela okoljske vzgoje in izkustvenega učenja. Številni izleti, pohodi, lončarjenje, izdelava slamnikov, obisk muzeja aragonitov in čudežnega vodnjaka ter peka kruha so pustili svoj pečat in prispevali k nepozabnim dogodivščinam.

Več slik…

 

PROGRAM MEDNARODNEGA POLETNEGA TABORA V ROMUNIJI – NAZAJ K NARAVI

Podelili so potrdila in priročnik za učitelje

V sklopu izobraževanja za učitelje, ki se je odvijalo februarja 2018, so vsem udeležencem podelili potrdila o udeležbi ter priročnik za učitelje, ki je nastal v sklopu projekta. Učitelji bodo svoja znanja, pridobljena na izobraževanju, lahko preizkusili na 5-dnevnem poletnem taboru, ki bo avgusta 2018 v Romuniji.

 

 

Izobraževanje, ki temelji na okoljski vzgoji

V okviru projekta Erasmus+ Nazaj k naravi so organizirali 5-dnevno izobraževanje za učitelje, ki je potekalo med 5. in 9. februarjem, na Madžarskem. Na izobraževanju so učitelji iz treh partnerskih držav dobili vpogled v novonastalo, inovativno učno gradivo. Seznanili so se s konceptom okoljske vzgoje in trajnostnega razvoja, na delavnicah pa so spoznali inovativne učne metode in oblike dela ter si ogledali primere učnih ur, ki temeljijo na okoljski vzgoji. Izobraževanja so se udeležili tudi štirje učitelji naše šole, izmed katerih je bila ena učitelja v vlogi predavateljice.

RAZPIS

 

V okviru projekta Erasmus+ Nazaj k naravi, z identifikacijsko št. 2016-1-HU01- KA201 – 022992, se organizira 5-dnevno, 30-urno, neakreditirano izobraževanje za učitelje, katere cilj je predstavitev inovativnega, praktičnega učnega gradiva o okoljski vzgoji, namenjeni vsem učiteljem in drugim strokovnim delavcem z omenjenega področja.

Čas izobraževanja:          5.-9. februarja 2018

Kraj izobraževanja:         Nagykanizsa, Madžarska

 

Pogoji prijave na izobraževanje:

  • V partnerskih šolah (Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Magyarország; Dvojezična osnovna šola I Lendava, Slovenija; Szentiváni Mihály Gimnázium, Nyárádgálfalva, Románia), poučevanje na enem izmed 4 področih (naravoslovje, družboslovje, umetnost, tehnika/informatika)
 • Kot učitelj in spremljevalec otrok v poletnem taboru v Romuniji, kjer se preizkusi na izobraževanju pridobljeno praktično znanje
 • Zavezanost projektnim ciljem in temam 

Način prijave:

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca in motivacijskim pismom do roka prijave.

Rok prijave: 26. januar 2018

Iz posamezne šole se lahko izobraževanja udeležijo 3 osebe. Po pregledu prijav bodo trije izbrani kandidati o tem obveščeni najkasneje do 31. januarja 2018. Vsi tisti, ki ne bodo izbrani ali tisti, ki bi se radi pridružili projektu, lahko to storijo preko spleta, saj bo v sklopu usposabljanja organiziran tudi neposredni spletni prenos dogodka. Na spletni strani projekta bo dosegljivo tudi učno gradivo.

Prednost pri prijavi in izbiri imajo kandidati, ki jih zanima:

  • inovativna pedagoška dejavnost
 • dovzetnost za preizkušanje novih učnih metod
 • institucionalna vizija
 • zunanje strokovno sodelovanje

 

Naloge udeležencev:

 • aktivna udeležba na celotnem izobraževanju
 • opravljanje predhodnega in zaključnega preverjanja znanja
 • opravljanje nalog, povezanimi z merjenjem kakovosti izobraževanja
 • po končanem izobraževanju zapis kratke samorefleksije (pribl. polovica A4-formata)
 • izdelava 1 učne priprave na določeno temo
 • uporaba enega od novih metod učenja pri svojem delu in predstavitev le-tega v namene projekta

Kotizacija: ni kotizacije

Med samim izobraževanjem bo poskrbljeno za vso gradivo in dobrobit udeležencev. Vsak udeleženec bo ob koncu izobraževanja prejel potrdilo.

 

Več informacij o projektu:

www.backtonatureproject.eu

Prijave:

Zrínyi Miklós –Bolyai János Általános Iskola

Belákné szarka Brigitta                birig.76@gmail.com

Dvojezična osnovna šola I Lendava

Šimonka Zita                              simonka.zita@gmail.com

Szentiváni Mihály Általános Iskola

Gáspár Ildikó                             ildikogaspar74@yahoo.com

 

Erasmus+: Nazaj v naravo – inovativno, na ključnih kompetencah temelječe učno gradivo okoljske vzgoje

 

Cilj Erasmus-Back to nature projekta, ki se je pričel 1. decembra 2016, je izdelava učnega gradiva za učitelje, s pomočjo katerega lahko izboljšamo ključne kompetence osnovnošolcev, starih od 9 do 11 let ter poglobimo njihova dosedanja znanja o okoljski vzgoji in trajnostnem razvoju. Učno gradivo je sestavljeno iz treh delov. Prvi sklop predstavlja teoretična izhodišča in je namenjeno učiteljem različnih smeri za pridobitev osnovnih znanj o okoljski vzgoji. Drugi sklop je metodološka zbirka, ki je v pomoč učiteljem pri izvedbi tretjega in hkrati zadnjega sklopa. Le-ta vsebuje natančno izdelane učne priprave, ki temeljijo na štirih glavnih temah: 1.) Vsakodnevne življenjske razmere v grajenem okolju, 2.) Zdrav življenjski slog, 3.) Biotska raznovrstnost, 4.) Okoljsko izobraževanje s svetovnega vidika.

Izdelano učno gradivo bo preizkušeno na dveh t. i. pilotskih dejavnostih: Train The Trainer usposabljanju za učitelje v začetku prihodnjega leta v Nagykanizsi na Madžarskem in poletnem taboru za otroke v Romuniji.

Več informacij:

Website: www.backtonatureproject.eu

E-mail: backtonatureproject2016@mail.com

 

 

Intelektualni rezultat 1: Analiza potreb ciljnih skupin

 

V sklopu študije so bile skrbno preučene, z okoljsko vzgojo in praktičnim učenjem povezane, dosedanje prakse in izzivi, hkrati pa je bila analizirana učinkovitost omenjenih praks.

 

Opravljena raziskava zagotavlja dober temelj za izdelavo inovativne pedagogike (IO2), ki jo bodo razvili okoljski strokovnjaki.

 

Učno gradivo (v angleškem jeziku) je na voljo tukaj:

 

Erasmus+: Nazaj k naravi – Začela se je priprava inovativne metodologije

Cilj dvoletnega projekta, ki se je pričel 1. decembra 2016, je izboljšanje ključnih kompetenc osnovnošolcev, starih od 9 do 11 let. Orodje za to bo fleksibilna, enostavno prilagodljiva ter vsakomur dostopna inovativna metodologija (učno gradivo), ki združuje načela okoljske vzgoje z izkustvenim učenjem. Omenjeno metodologijo, ki se bo razvila v okviru projekta, bodo prvi preizkusili učitelji partnerskih organizacij na 5-dnevnem izobraževanju, nato pa bodo tudi učenci, v sklopu 5-dnevnega poletnega tabora, vključeni v učne dejavnosti, oblikovane v skladu z novonastalo okoljsko metodologijo.

 

Prvih šest mesecev projekta smo projektni partnerji opravili raziskavo v partnerskih državah, pri kateri smo merili ključne kompetence učencev ter analizirali okoljsko vzgojo znotraj posameznih ustanov. Tako nastalo mednarodno poročilo služi kot osnova za izdelavo zgoraj navedenega učnega gradiva.

 

 

 1. Osnovni podatki o projektu

Naslov projekta: Erasmus + Nazaj k naravi

Leto začetka projekta: 2016/2018

Odgovorna nosilka projekta: Tatjana Sabo, ravnateljica

Vodja projekta: Zita Šimonka

Člani projektne skupine: Eva Tivadar, Žužana Smolkovič, Žana Kusek, Vanesa Vargazon, Barbara Matjašec

 

 1. Opis projekta

Erasmus+ je evropski program za sodelovanje na področju izobraževanja, katerega cilj je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja med javnimi izobraževalnimi ustanovami in drugimi sektorji, s ciljem oblikovanja in spodbujanja inovativnega okolja, s katerim bi izboljšali in nadgradili osnovno znanje in spretnosti osnovnošolcev.

V projektu Erasmus + Nazaj k naravi, sodelujejo tri države in sicer Madžarska, Romunija in Slovenija. Iz Slovenije sodelujeta Univerza v Mariboru in DOŠ I Lendava.

V okviru projekta bo oblikovana nova metodologija, združena z izkustvenim, praktičnim učenjem, ki je blizu naravi, s pomočjo katere bi učenci med 9 in 11 letom razvijali ključne kompetence, kar je tudi glavni cilj projekta. Namen je, sodelovanje osnovnošolskih in visokošolskih izobraževalnih ustanov v formalnih in neformalnih oblikah, ter predvsem izmenjavanje in deljenje skupnih znanj in idej.

Glavna naloga, 24-mesečnega projekta, je ustvariti inovativno pedagogiko, ki je prilagodljiva in dostopna za vsakogar. Ta pedagogika bo omogočila učiteljem opravljati interaktivne in zabavne učne dejavnosti z učenci, tako pri klasičnem pouku, kot pri šoli v naravi, saj temelji na tem, da se učenci bolj povežejo z naravo in se na tak način čim več naučijo. Poleg tega, bo ta pedagogika služila motiviranju otrok za učenje.

Ta inovativna pedagogika bo:

 • Pomagala izboljšati osem ključnih kompetenc, vključno z/s:
 • Sposobnostjo komuniciranja v maternem jeziku
 • Sposobnostjo komuniciranja v tujem jeziku
 • Osnovnimi znanji iz matematike, branja in pisanja ter znanosti
 • Digitalnimi spretnostmi
 • Učenjem
 • Socialnimi in državljanskimi kompetencami
 • Dajanjem pobud in razvijanjem podjetniških spretnosti, kot so:
 • kreativno razmišljanje
 • sprejemanje tveganja
 • sposobnost za načrtovanje in doseganje projektov (od ideje do uresničitve ideje)
 • kritično mišljenje
 • reševanje problemov, itd.
 • Kulturnimi znanji
 • Motivirala otroke, za učenje formalnih (osnovnih, temeljnih) predmetov v šolah in ustvarjala zanimanja zanje,
 • Zagotovila seznanitev otrok z ekološko osveščenostjo (v prihodnosti bodo postali  ekološko osveščeni odrasli),
 • Zagotovila zabavno in izkušenjsko učenje, ki temelji na dejavnostih povezanih z naravo in realnim svetom,
 • Dostopna za vsakogar, iz različnih socialnih okolij,
 • Javno dostopna in spremenljiva.

 

Razvita metodologija bo preizkušena v okviru petdnevnega izobraževanja učiteljev iz partnerskih institucij. Izveden bo tudi 5-dnevni poletni tabor za učence, kjer bodo učenci vključeni v učne dejavnosti, oblikovane v skladu z novonastalo okoljsko pedagogiko. Gradivo, izdelano v projektu, bo na voljo na spletni strani projekta.