POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA DOŠ I LENDAVA V LETU 2010

 

 

olskiskladslika

 

Na svetu je mnogo dobrih ljudi

in mnogo velikih otrok

in toliko malih, neznatnih stvari

in toliko dobrih rok.

(Kajetan Kovič)

 

Spoštovani!

 

V lanskem šolskem letu smo ustanovili šolski sklad, katerega namen je podpora izvedbi dodatnih vzgojno-izobraževalnih vsebin na šoli. Učenje na drug način nudi učencu priložnost za dodatno osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, vednosti in spretnosti, možnost razvoja socialnih stikov s sklepanjem novih prijateljstev in drugega raznolikega sodelovanja  s sovrstniki.

 

Naša šola, v okviru katere deluje tudi naš šolski sklad, je skupnost, ki ji kaže zaupati, saj naše otroke ne le izobražujemo, temveč tudi vzgajamo za kvalitetno življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu. Verjamemo v sposobnosti in ustvarjalno moč mladih, ki so nam jih zaupali njihovi starši. Naše učenke in učence spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na pot vseživljenjskega izobraževanja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev tako starši kakor učitelji nismo le posredovalci znanja, ampak predvsem svetovalci in mentorji. Pomembnost kakovostnega izobraževanja in ukvarjanja mladih z »zdravimi« dodatnimi šolskimi dejavnostmi je v sedanjem času, ko na oblikovanje njihovih osebnosti preži veliko negativnih dejavnikov, toliko večja. Zato so naložbe v oblikovanje zdravih mladih osebnosti, naložbe v prihodnost naše družbe.

Vsem, ki ste in boste s svojo finančno pomočjo aktivno sodelovali pri našem poslanstvu, zagotavljamo, da bodo darovana sredstva prišla v prave roke. Za sodelovanje in naklonjenost se Vam iskreno zahvaljujemo.

 

Dovolite mi, da končam z mislijo: »… življenje je lepo, z malo dobre volje ga lahko polepšamo sebi, morda pa tudi drugim.«

Aleksandra Kreslin

Predsednica Upravnega odbora

Šolskega sklada DOŠ I Lendava

 

 

 Člani upravnega odbora smo izdelali načrt dela za leto 2010:

  • informiranje o dejavnostih in poslanstvu sklada (staršem, preko medijev, z zgibanko, …);
  • športne igre – maj 2010;
  • novoletno – božični koncert in bazar – 26. nov. 2010;
  • zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev.

 

 

 

Načini zbiranja sredstev:

 

Finančno stanje na dan

31. 12. 2010:

  • prostovoljni prispevki  staršev in učiteljev

1869,56 €

  • bazar

1304,40 €

  • sponzorji

370,00 €

  • donatorji

1550,00 €

SKUPAJ:

5093,96 €

Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2009 in drugi viri (prodaja starega papirja, …)

2953,35

SKUPAJ:

8047,31 €

 

Zbrana sredstva so bila namensko, v skladu s poslanstvom šolskega sklada, razdeljena v šol. letu 2009/10 za:

 

  

namen

sredstva

– nakup dveh računalnikov – uporabljajo vsi učenci – (nameščena v šolski knjižnici)

1001,59 €

– organizacijo izleta za nagrajene učence (od 6. do 9. razreda), ki so osvojili srebrna in zlata priznanja: 19. 6. 2010, Budimpešta; ogled mesta in hiše eksperimentov za 49 udeležencev

997,15 €

– poravnavo stroškov ogleda akvarija  v Piranu za 7. razred; šola v naravi – Seča

248,00 €

– prispevek za prevoz 6. razredu za zimsko šoli v naravi na Rogli (prispevek je znašal 12 € na učenca)

438,30 €

– za dvig vrednote branja smo nagradili učence, ki so sodelovali na Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju (učenci od 2. do 5. razreda), z ogledom 3-D filma/risanke v Mariboru (60 učencev)

236,00 €

– poravnavo stroškov za šolo v naravi za učenca (pomoč socialno šibkim).

80,00 €

Skupaj:

3001,04 €

 

V  šolskem letu 2010/11 nameravamo zbrana sredstva nameniti za:

 

namen

sredstva

– šolo v naravi za 7. razred (Seča), in sicer za polovico stroškov prevoza, kar znaša 17€ po učencu

850,00 €

– šolo v naravi za 6. razred (Rogla), in sicer za polovico stroškov prevoza, kar znaša 17€ po učencu

feb. 2011

– prispevek k šolskemu izletu za 4. razred (Ljubljana), in sicer 10€ po učencu,

 

558,00 €

– prispevek k šolskemu izletu za 6. razred (Postojnska jama), in sicer 10€ po učencu,

510,00 €

– nakup športne opreme za telovadnico v podružnici Gaberje

1370,00 €

– nakup športne opreme za telovadnico v enoti 1. razreda v Tomšičevi

387,48 €

– organizacijo izleta za nagrajene učence (od 6. do 9. razreda), ki so osvojili srebrna in zlata priznanja

maj/junij 2011

– za dvig vrednote branja želimo nagradili učence, ki so sodelovali na Cankarjevem in Petőfijevem tekmovanju (učenci od 2. do 5. razreda), z ogledom 3-D filma/risanke

maj/junij 2011

Skupaj:

 

 

Želimo, da bi Šolski sklad zaživel med  starši naših učencev in da bi bili vsi ponosni na   delo, ki ga opravlja. Dobrodelnost, srčna kultura in pripravljenost pomagati drugemu kadar je v stiski, je tudi sicer eno od poslanstev vsake šole. Vendar če za tem ne stojijo tudi  starši učencev in ožje okolje, potem se zastavljeni cilji težko uresničijo. Zavzemamo se za enakost med vsemi udeleženci učnega procesa in šolski sklad je eden od dejavnikov, ki to omogoča.

Upamo, da bo naš trud obrodil sadove in da bo Šolski sklad postal ena od dragocenih dejavnosti  šole. Želimo, da bi vsi začutili, kako je delovanje Šolskega sklada potrebno in kako pomembno poslanstvo opravlja.

 

 

Upravni odbor Šolskega sklada DOŠ I Lendava