POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA DOŠ I LENDAVA V LETU 2009

olskiskladslika

 

 

 

Šolska zakonodaja je šoli naložila nalogo, da v šol. letu 2008/09 ustanovi ŠOLSKI SKLAD, katerega namen je:

 

– pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov

– financirati dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

– nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,

– zagotavljati sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,

– pomoč socialno šibkim učencem pri udeležbi na taborih, ekskurzijah, nadstandardnih programih šole.

 

 

S takimi cilji je Šolski sklad začel s svojim poslanstvom.

Sprejeli smo Pravila šolskega sklada, v skladu z njimi pa poslovanje le-tega vodi upravni odbor.
Člani upravnega odbora:
– predsednica: Aleksandra Kreslin,
– podpredsednik: Igor Kulčar,
– člani: József Végi, Ladislav Sobočan, Silvija Tot, Marjeta Graj, Magdalena Štampah.

 

Svet staršev je na pobudo upravnega odbora Šolskega sklada sklenil, da starši za vsakega otroka 2-krat letno prispevajo 5 EUR. Prispevek je prostovoljen. Starši ga poravnajo po položnici ali v računovodstvu šole. V letu 2009 smo staršem poslali položnico samo 9. aprila.

Člani upravnega odbora smo izdelali načrt dela za leto 2009:
– informiranje o dejavnosti in poslanstvu sklada (staršem, v medijih, z zgibanko)
športne igre  maj 2009
novoletno – božični koncert in bazar  december 2009,
– zbiranje sponzorskih in donatorskih sredstev.

 

Načini zbiranja sredstev:
Finančno stanje na dan 31.12.2009:
   
– prostovoljni prispevki staršev in učiteljev
1964,70 EUR
– bazar
963,65 EUR
– sponzorji
1470,00 EUR
donatorji
1240,00 EUR
SKUPAJ:
5638,35 EUR

Člani upravnega odbora smo se odločili, da v koledarskem letu 2009 posvetimo največ pozornosti informiranju o delovanju in namenu sklada ter zbiranju sredstev. V mesecu januarju bomo izdelali načrt porabe teh sredstev in vas o tem na naši spletni strani, preko sveta staršev in razrednikov tudi obveščali.

Želimo, da bi Šolski sklad zaživel med starši naših učencev in da bi bili vsi ponosni na delo, ki ga opravlja. Dobrodelnost, srčna kultura in pripravljenost pomagati drugemu kadar je v stiski, je tudi sicer eno od poslanstev vsake šole. Vendar če za tem ne stojijo tudi starši učencev in ožje okolje, potem se zastavljeni cilji težko uresničijo. Zavzemamo se za enakost med vsemi udeleženci učnega procesa in šolski sklad je eden od dejavnikov, ki to omogoča.

Upamo, da bo naš trud obrodil sadove in da bo Šolski sklad postal ena od dragocenih dejavnosti šole. Želimo, da bi vsi začutili, kako je delovanje Šolskega sklada potrebno in kako pomembno poslanstvo opravlja.

Upravni odbor Šolskega sklada DOŠ I Lendava