Tudi letos bomo spodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih v znanju s posameznih predmetnih področij. Učenci se bodo na tekmovanja pod vodstvom mentorjev pripravljali pri dodatnem pouku in interesnih dejavnostih.

 KOLEDAR ŠOLSKIH TEKMOVANJ 2021/2022

PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ MADŽARŠČINE ZA PETŐFIJEVO PRIZNANJE

20. 1. 2022 – glasbena olimpijada