V sredo, 13. 4. 2022, smo se na šoli sestali osmo- in devetošolci. Pod okriljem Inštituta za francoščino v Ljubljani, v okviru projekta »Climate Fresk«, smo izvedli delavnico na temo klimatskih sprememb. Na podlagi kartic različnih pojmov klimatskih sprememb smo raziskali vzroke in posledice delovanja na naše okolje. Vsak pojem negativnih delovanj na naše okolje smo predebatirali in oblikovali fresko. Poimenovali smo jo »Go Back to the Stone Age – The End of the Beginning«. Učenci so aktivno sodelovali v nastajanju naše freske in pri tem dodatno razvijali angleški jezik. Ob zaključku projekta se lahko pohvalimo, da imamo veliko znanja o vseh neškodljivih dejavnikih, ki pozitivno vplivajo na naš planet – le ozavestiti in izvajati jih je potrebno!