Učenci 2. razreda so imeli tehnični dan na temo Iz razreda v spletno učno okolje. Pouk je potekal na drugačen način, saj so učenci obiskali računalniško učilnico, na podružnični šoli pa so delali na tablicah. Učenci so se naučili uporabe spletne učilnice na računalniku ali tablici. Ogledali so si, kako dostopajo do snovi, ki jo naloži učitelj in kako oddajo domačo nalogo ter rešili različne interaktivne naloge.