V Podružnični šoli Gaberje smo se spomnili na marčno revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem v letih 1848/49.