EGÉSZSÉGVÉDELEM

Koordinatorka:    Iris Horvat

Sodelujejo:         razredniki, šolska svetovalna služba, šolska zobozdravstvena ambulanta, Zdravstveni dom Lendava

 

Program republiškega zdravstvenega varstva v šolskem letu 2019/2020

Sistematski zdravstveni pregledi učencev in preventivne aktivnosti

Razred AKTIVNOSTI

 

1.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      cepljenje po cepilnem programu
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrave navade
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani
2. –      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      zdravstveno-vzgojna tema: osebna higiena
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

3.

 

 

 

–      sistematski zdravstveni pregled
–      cepljenje po cepilnem programu
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zdrav način življenja
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

4.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: Preprečevanje poškodb
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

5.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: Zasvojenost
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      kontrola zobnih oblog (enkrat oz. dvakrat mesečno)
–      Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

 

6.

–      sistematski zdravstveni pregled
–      zdravstveno-vzgojna tema: Odraščanje
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora
–      neobvezno cepljenje deklet za HPV virus

 

7.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno vzgojno predavanje: POZITIVNA SAMOPODOBA IN
STRES
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora (dvakrat letno)

 

8.

 

–      sistematski zdravstveni pregled
–      zdravstveno-vzgojna tema: MEDOSEBNI ODNOSI ali TEMELJNI
POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

 

9.

–      preventivni zobozdravstveni pregled in sanacija zob
–      zdravstveno-vzgojna tema: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
–      ščetkanje zob z zobno pasto z dodatkom fluora

 

Šola upošteva Priporočila za ukrepanje v OŠ ob nujnih stanjih … (NIJZ)

 Preberete si jih lahko tukaj