ODHODI AVTOBUSOV Z ZAČETNE POSTAJE V SMERI LENDAVA/A BUSZOK INDULÁSA AZ ÁLLOMÁSOKRÓL LENDVA IRÁNYÁBA

Kapca (vas)–Kapca–Kot–Kapca-Gaberje-Gaberje (vas)

7.10

Gaberje–Gornji Lakoš–Dolnji Lakoš

7.15

Lendavske Gorice – Dolgovaške Gorice–Dolga vas ( romsko naselje )  

7.05

Dolga vas – Stari zdravstveni dom v Lendavi

7.20

Petišovci – Petišovci kolonija–Petišovci–Trimlini

7.00

Benica–Pince Marof–Pince–Dolina–Čentiba

7.05

 

ODHODI AVTOBUSOV S ŠOLSKEGA DVORIŠČA/A BUSZOK INDULÁSA AZ ISKOLAUDVARRÓL

Čentiba–Dolina–Pince–Pince Marof–Benica

12.30

Lendava-Trimlini-Petišovci-Petišovci kolonija

12.30

Čentiba–Dolina–Pince–Pince Marof-Benica

13.27

Trimlini–Petišovci–Petišovci kolonija

13.33

Stari zdravstveni dom–Dolga vas–Dolgovaške Gorice–Lendavske Gorice

12.25, 13.29

Dolnji in Gornji Lakoš–Gaberje–Gaberje (vas)–Kapca (vas)–Kot

*

12.30

Dolnji in Gornji Lakoš– Gaberje (vas)-Gaberje (vas)-Kapca (vas)–Kot

 

13.31

Stari zdravstveni dom–Dolga vas (učenci, ki nimajo kosila v šoli)

**

13.10

Stari zdrav. dom–Dolga vas–Dolgovaške Gorice–Lendavske Gorice

**

13.35

Trimlini–Petišovci–Petišovci kolonija–Čentiba-Dolina Pince–Pince Marof–Benica

***

14.20

 

Stari zdravstveni dom–Dolga vas–Lendavske in Dolgovaške Gorice

***

14.20

Gaberje–Kapca–Kot

***

14.20

 

Legenda:

               **       ob ponedeljkih/hétfőnként

               ***     ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih/hétfő-, kedd- , szerda- és csütörtökönként

               *         razen ob ponedeljkih / hétfő kivételével minden nap