Učenci 2. in 5. razreda podaljšanega bivanja smo sodelovali v Tednu pisanja z roko, ki je potekal od 20. do 24. 1. 2020 na 230-ih slovenskih ustanovah, predvsem na osnovnih in srednjih šolah.

Pisali smo nagajive črke svojega imena, drugim namenili lepe misli, se prepoznavali po pisavi, si pisali po hrbtu, zraku. Ugotovili smo, da je zelo zabavno, če pišeš od desne proti levi ali z zavezanimi očmi. Ko levičarji pišejo z desno, desničarji pa z levo roko, je večina pisav neberljivih. Pisava na tresoči mizi pa je poseben izziv, kar lahko vidite na razstavljenih izdelkih.

Našim aktivnostim so se pridružili tudi starši, saj je bila tema Tedna 2020 »V naši družini radi pišemo z roko«. Doma so skupaj z otroki in drugimi družinskimi člani pisali poljubna besedila, za kar se jim zahvaljujemo.

Nina Pasarič