Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli.

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  •  svet staršev,
  •  roditeljski sestanki,
  •  pogovorne ure,
  •  šolska spletna stran,
  •  individualni pogovori,
  •  dobrodelna prireditev,
  •  družabna srečanja,
  •  predavanje za starše.

Sestanek oddelčnih svetov staršev bo vsaj dvakrat letno. Na teh srečanjih se bomo pogovorili o delovanju šole kot celote in si skupaj prizadevali za še boljše in uspešnejše sodelovanje, s tem pa za boljšo šolo za naše otroke.

Za starše bomo organizirali dve predavanji. Temi bomo prilagodili interesu staršev. Starše bomo o tem sproti obveščali.

POGOVORNE URE/FOGADÓÓRÁK

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času med 16. in 18. uro. Pogovorne ure so tudi vsak drugi teden v mesecu po določenem urniku dopoldne.

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Informacije o prisotnih razrednikih in ostalih strokovnih delavcih ter njihovih učilnicah so na oglasni deski v šolski avli in na spletni strani šole.

Pogovorne ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

RODITELJSKI SESTANKI/SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

DATUM

DÁTUM

RAZRED

OSZTÁLY

TEME

TÉMÁK

NOSILEC

 

30. 8. 2019 1. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev Razredniki
10. 9. 2019 2. – 9. Pogovorne ure

10. 9. 2019

ob 16.00

5. Šola v naravi – Nova Alenka Vida

10. 9. 2019

ob 16.30

4.

 

Šola v naravi – Nova Alenka Vida

10. 9. 2019

17.00

8. Šola v naravi – CŠOD Rak

Jasna Cigut

Anita Gašpar Tot

10. 9. 2019 2.–5. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev Razredniki
10. 9. 2019 6.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev Razredniki

10. 9. 2019

 

PŠ Gaberje Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev

Razredniki

 

14. 10. 2019 Pogovorne ure

Predavanje za starše: Skrb za zdravje

(Janja Bradač Raj – energijske pijače in odvisnosti;

Tanja Hozjan – nutricistka;

Igor Šendlinger – ŠVZ karton)

Iris Horvat
11. 11. 2019 Pogovorne ure
6. Zimska šola v naravi – Rogla Bojan Hozjan
9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti Janja Litrop
9. 12. 2019 Pogovorne ure
13. 1. 2020 Pogovorne ure
10. 2. 2020 Pogovorne ure
1.–9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika) Razredniki
11. 2. 2020 PŠ Gaberje Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika) Razredniki
9. 3. 2020 Pogovorne ure
8. Vloga staršev pri oblikovanju poklicnih interesov Janja Litrop
14. 4. 2020 Pogovorne ure
1.–9. Predavanje za starše: TEMA naknadno Iris Horvat
3. Predstavitev novosti v 2. triletju, plavalni tečaj Bojan Hozjan
11. 5. 2020 Pogovorne ure
8. 6. 2020 Pogovorne ure

 

INFORMATIVNI SREČANJI S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV

  

MATIČNA ŠOLA GABERJE TEME/TÉMÁK
6. 2. 2020 6. 2. 2020 ORGANIZACIJA POUKA V 1. RAZREDU
junij 2020 jun. 2020 PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV IN DELA V 1. RAZREDU

  

URNIK DOPOLDANSKIH POGOVORNIH UR 
(samo tisti teden, ko so sicer popoldanske pogovorne ure)

 

2. polletje 2019/20

  urnik dopoldanskih pogovornih ur