TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

Realizacijo zastavljenih programov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 km na oddelek od 1. do 4. razreda oz. 23 EUR na oddelek in 120 km na oddelek od 5. do 9. razreda oz. 138 EUR na oddelek). Ker v teh okvirih zaradi večjih razdalj ni mogoče dovolj kakovostno organizirati vseh ekskurzij, bo pri nekaterih programih, predvsem na predmetni stopnji, razen pri programu za 8. razred, ki ga šola financira iz sredstev MŠŠ za druge narodnosti, potrebno sofinanciranje staršev.

 

RAZRED/

OSZTÁLY

PROGRAM EKSKURZIJE/

A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS PROGRAMJA

TERMIN/

IDŐPONT

VODJA/

VEZETŐ

Predvideni strošek:
1. Lendava–Sikaluzoo Boračeva–Lendava

 

28. 5. 2020

Apollonia Požgai Zupanič,

Piroska Vörös

2 spremljevalca:

Magdalena Štampah

Monika Hóbor

11,41 €
2. Lendava–Sikaluzoo Boračeva–Lendava 4. 6. 2020

Roland Smej

2 spremljevalca:

Valerija Šemen

Olga Vuk

11,41 €
3. Lendva–Sümeg–Lendva

22. 5. 2020

ali

15. 5. 2020

Renata Časar

Zita Šimonka

2 spremljevalca:

Gizella Koter

Medike Kovač

16,04 €
4. Lendava – Selo – Grad – Lendava

 

maj 2020

Jelka Lutar

2 spremljevalca:

Sabina Gomboc

Renata Gyurkač

14,50 €
5. Lendava–Maribor–Ptuj–Gorišnica–Lendava 15. 10. 2019

Alenka Vida

2 spremljevalca:

Renata Gyurkač

Monika Hóbor

13,42 €
6. Lendava–Postojna–Ljubljana–Lendava 10. 10. 2019

Erika Čivre

2 spremljevalca:

Irena Lebar Frančič

Renata Feher

15,20 €

(15 € – sklad

7. Lendava–Šempeter–Nazarje–Celje–Lendava 9. 10. 2019

Žužana Koša

2 spremljevalca:

Miha Štampah

Renata Gyurkač

15,20 €

(5 € – sklad)

8. Kirándulás Magyarországra maj 2020

Vida Törnar Judit

2 spremljevalca:

Balaskó Valika

Renata Feher

15 €
9. Lendava-Ljubljana-Bled-Vrba-Sp. Brnik-Lendava 11. 10. 2019

Magdalena Bohnec

2 spremljevalca:

Jasna Cigut

Renata Gyurkač

12,18 €

(5 € – sklad in 8,81 € MIZŠ)

 

 

 

Šolski sklad bo letos prispeval za učence:

  1. r. – 15 €
  2. r. – 5 €
  3. r. – 5 €