Že četrtič smo praznovali 13.11.2019 Dan madžarskega jezika v Prekmurju. Na natečaju z naslovom  Draga naša materinščina z risbami in s spisi ter z zbiranjem narečja je sodelovalo 259 učencev iz vseh dvojezičnih osnovnih šol, torej iz DOŠ I, DOŠ II Lendava, DOŠ Genterovci, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Prosenjakovci in iz Dvojezičnega vrtca Lendava.

Od 1-5. razreda so učenci risali in pisali spise, v tej kategoriji je sodelovalo 168 učencev. V višjih razredih od 6-9. razreda pa so zbirali madžarske narečne besede. V tej kategoriji je sodelovalo 91 učencev. V jezikovnem projektu je sodelovalo 32 učiteljic, učiteljev, ki so bili mentorji svojim učencem.  Končna prireditev projekta je bila v Lendavi v Gledališki in koncertni dvorani. Vsak učenec, ki je sodeloval v natečaju je dobil za zahvalo eno madžarsko knjigo. Knjižne nagrade so sponzorirali Zavod za kulturo madžarske narodnosti (Soós Mihály, direktor) v Lendavi, Generalni konzulat Madžarske (dr. Morován Zsolt, konzul) in Könyvtárellató Nonprofit KFT. (Bakos Erika, direktorica) iz Budimpešte. Vodja jezikovnega projekta je bila knjižničarka, profesorica madžarskega jezik dr. Judit Zágorec-Csuka. Novost projekta je bila zbiranje madžarskega narečja iz jezika madžarske manjšine. Zbrano narečjo so učenci predstavili s pomočjo plakatov in power pointa drug drugemu in tudi zbranemu občinstvu. Iz risb je nastala skupna razstava v avli kulturnega doma v Lendavi. Za svoje delo in sodelovanje so otroci prejeli knjižne nagrade in bili deležni koncerta glasbene skupine Kate Kiss.    

 

                                                                 Judit dr. Zágorec-Csuka,

                                                                            vodja projekta