V četrtek, 28. novembra 2019 je naša šola na slavnostni akademiji festivala Inovativnost, Znanost in Ustvarjalnost Mladih ( IZUM ) v Murski Soboti prejela plaketo RAZISKOVALNA ŠOLA 2019.

Dobitniki plakete so osnovne in srednje šole v Pomurju, ki sodelujejo pri organizaciji srečanj, mladinskih raziskovalnih taborov, tekmovanj iz znanj in katerih učenci ali dijaki dosegajo vidnejše uvrstitve na teh prireditvah, tako na lokalnem, kakor nacionalnem nivoju.