Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu 6. razreda je obvezno za vse učence. Z njim se preverja znanje iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se ob koncu tretjega obdobja oz. 9. razreda izvaja iz slovenščine ali madžarščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister za šolstvo. Izbrani predmet za našo šolo, ki ga je s sklepom 2. 9. 2019 objavil minister za šolstvo, je: šport.

 

Dosežki pri NPZ iz slovenščine ali madžarščine, matematike ter določenega tretjega predmeta se lahko s soglasjem učencev in staršev uporabijo v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij. Ti dosežki se uporabijo, če se v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki so si jih pridobili z zaključnimi ocenami iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu.

 

Koordinatorici nacionalnega preverjanja znanja sta Janja Litrop za 9. razred in Iris Horvat za 6. razred.

Format: Adobe PDF | velikost: 339 KB Informacije za učence in starše

KOLEDAR IZVEDBE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

MESEC DATUM AKTIVNOST
SEPTEMBER Pon., 2. 9. 2019 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER

Pet., 29. 11. 2019

 

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen za Ljudske univerze oziroma organizacije, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle)
MAJ Tor., 5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
MAJ Čet., 7. 5. 2020 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
MAJ Pon., 11. 5. 2020

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

JUNIJ Pon., 1. 6. 2020

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri   NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

JUNIJ Torek, 2. 6. 2020

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

JUNIJ Sre., 3. 6. 2020

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric

JUNIJ Pon., 8. 6. 2020

Ric posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

 

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

JUNIJ Torek, 9. 6. 2020

Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

JUNIJ Sreda, 10. 6. 2020

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

 

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric

JUNIJ Pon., 15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda
JUNIJ Torek, 16. 6. 2020 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
JUNIJ Sreda., 24. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda