Ob evropskem dnevu jezikov 26. septembra, smo učencem, ki so v prejšnjem šolskem letu uspešno opravili jezikovni izpit DSD I, v mestni hiši podelili diplome. Letos je izpit uspešno opravilo devet  učencev DOŠ I Lendava, trije učenci na stopnji A2, šest učencev na B1. Na svečani prireditvi je župan občine Lendave Janez Magyar pozdravil kulturnega atašeja Jens Wagnerja iz veleposlaništva Zvezne republike Nemčije, dr. Philippa Reisnerja, svetovalca za nemščino , ravnateljico Dvojezične osnovne šole I Tatjano Sabo, namestnika ravnateljice Dvojezične srednje šole Lendava Tiborja Tomšiča, učitelje in učiteljice osnovne in srednje šole, ter dijake in učence obeh šol.

Čestitamo!

Karolina Malek in Manuela Treiber Vida

Mentorici