DNEVI DEJAVNOSTI

Predvideni stroški za dejavnosti, povezane s poukom in drugimi oblikami VIZ dela (vstopnine, delavnice, ogledi prireditev, predstav) v šolskem letu 2019/20, bodo predvidoma do 10,00 € na učenca.

Za učence bodo v šolskem letu 2019/20 poleg zgoraj omenjenih stroškov nastali tudi stroški prevozov, povezanih s poukom in drugimi oblikami viz dela (dnevi dejavnosti, šolske ekskurzije ipd.).

 

1. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. BOTRA JESEN 23. 9. 2019

Apollonia Požgai Z.

Piroska Vörös

Doroteja Kukovec

Doris Cuk Varga

sodelovanje z

vrtcem

 

 

Gaberje ostane v G. + vrtec

2. ZDRAVE NAVADE naknadno učiteljice v oddelku sistematski zdravniški pregled -predavanje
3. MOJA OKOLICA

19. 5. 2020

 

Doroteja Kukovec

Doris Cuk Varga

Gaberje pride v Lendavo.
Tehniški dnevi (3)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Lidija Gönc Graber

Žužana Smolkovič;

Gaberje ostane v G.
2. PAPIR IN GLINA 13. 2. 2020

Lidija Gönc Graber

Žužana Smolkovič

Gaberje ostane v G.
3. DAN ZEMLJE 22. 4. 2020

Lidija Gönc Graber

Žužana Smolkovič

Gaberje pride v L.
Športni dnevi (5)
1. JESENSKI POHOD

 

11. 10. 2019

Leona Brodar

Žana Kusek

Doroteja Kukovec

Doris Cuk Varga

 

 

 

Gaberje posebej od 1.-3. r.

2. IGRE NA SNEGU/ŠALJIVE IGRE 15. 1. 2020

Leona Brodar

Žana Kusek

Gaberje ostane v G. ali pridejo v L.

 

3. PLESNI ŠPORTNI DAN 10. 12. 2019

Leona Brodar

Žana Kusek

4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN

 

7. 5. 2020

Leona Brodar

Žana Kusek

5. SPOMLADANSKI POHOD

 

1. 6. 2020

Leona Brodar

Žana Kusek

Doroteja Kukovec

Doris Cuk Varga

 

 

Lendava pride v Gaberje.

Kulturni dnevi (4)
1. SPREJEM PRVOŠOLCEV

 

2. 9. 2019

Lidija Gönc Graber

Žužana Smolkovič

2. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik, nadomestni razrednik
3. DOMIŠLJIJSKO DRAMSKO USTVARJANJE, KNJIŽNICA LENDAVA

 

20. 3. 2020

Apollonia Požgai Zupanič,

Piroska Vörös

(Gledališki bonton, Arhitekturni labirint)

Gaberje po dogovoru

4. PRAVLJICA MALO DRUGAČE 7., 8. 1. 2020

Apollonia Požgai Zupanič,

Piroska Vörös

Petra Kavaš – Kamišibai, lutke Gaberje pride v L.

*Cena domišljijskega dramskega ustvarjanja 2,00 € / učenca.

**Cena kamišibaj 2,20 € / učenca.

 

 

2. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. NARAVA POD LUPO 28. 1. 2020

Mojca Petrič,

Megi Feher

Gaberje ostane v G.
2. DAN ZEMLJE 23. 4. 2019

Mojca Petrič,

Megi Feher

Gaberje ostane v G.

1.-3.r

3. ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 8. 10. 2019

Mojca Petrič,

Megi Feher

Tehniški dnevi (3)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Roland Smej,

Dragica Horvat

Gaberje ostane v G.
2. IZDELAJMO DRUŽABNO IGRO 4. 12. 2019

Roland Smej,

Dragica Horvat

Gaberje ostane v G.
3. NAŠ DENAR 16. 12. 2019

Roland Smej,

Dragica Horvat

Gaberje ostane v G.
Športni dnevi (4)
1. JESENSKI POHOD 12. 9. 2019

Aleša Novak,

Renata Toth

Gaberje ostane v G.
2. PLESNI ŠPORTNI DAN 25. 11. 2019

Aleša Novak,

Renata Toth

3. IGRE NA SNEGU/ŠALJIVE IGRE 5. 2. 2020

Aleša Novak,

Renata Toth

Gaberje ostane v G.

1.-3. r.

4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 15. 5. 2020

Aleša Novak,

Renata Toth

5. SPOMLADANSKI POHOD 8. 5. 2020

Aleša Novak,

Renata Toth

Gaberje posebej

1.-3. r.

Kulturni dnevi (4)
1. GLEDALIŠKI BONTON* 24.10. 2019

Aleksandra Petrović,

Gizela Koter

 
2. USTANOVE 24.3.2020

Aleksandra Petrović,

Gizela Koter

PŠ Gaberje (1.-3. r.) – 26. 11. 2018
3. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik, nadomestni razrednik
4. BALETNA PREDSTAVA GŠ LENDAVA/TEATRIČEK

3. 4. 2020

(ob 9. uri)

Aleksandra Petrović,

Gizela Koter

Gaberje ostane v G.+ vrtec

*Cena gledališkega bontona 2,00 € / učenca.

**Cena baletne predstave 2,00 € / učenca.

 

3. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. V GOZDU 24. 9. 2019

Renata Časar,

Lidija Rudaš

2. ZEMLJA NAŠ PLANET 22. 4. 2020

Renata Časar,

Lidija Rudaš

Gaberje ostane v G.

1.-3. r

3. ZDRAVO TELO datumi določeni naknadno

Renata Časar,

Lidija Rudaš

sist. zdravniški pregled

(oddelčno)

Tehniški dnevi (3)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Eva Tivadar,

Vanesa Vargazon

2. RAZISKUJEMO IN EKSPERIMENTIRAMO 16. 1. 2020

Eva Tivadar,

Vanesa Vargazon

Kresnička
3. URA 8. 10. 2019

Eva Tivadar,

Vanesa Vargazon

Gaberje ostane v G.
Športni dnevi (5)
1. JESENSKI POHOD 11. 10. 2019

Tajana Novinić,

Iren Paller

Gaberje ostane v G.

1.-3. r.

2. PLESNI ŠPORTNI DAN 7. 11. 2019

Tajana Novinić,

Iren Paller

3. ŠPORTNE IGRE 11. 2. 2020

Tajana Novinić,

Iren Paller

Igre na snegu

Gaberje ostane v G.,

1.-3. r.

4. SPOMLADANSKI POHOD 23. 4.   2020

Tajana Novinić

Iren Paller

 

Gaberje posebej 1.-3. r.

5. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 15. 5. 2020

Tajana Novinić

Iren Paller

Kulturni dnevi (4)
1. KULTURNE USTANOVE – KULTURNI DOM, KNJIŽNICA 2. 3. 2020

Timea Varga

Zita Šimonka

Gledališki bonton, obisk knjižnice
2. ŽIVLJENJE NEKOČ – OGLED KULTURNIH ZNAMENITOSTI LENDAVE 18. 5. 2020

Timea Varga

Zita Šimonka

grad

muzej

3. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik,

nadomestni razrednik,

Timea Varga,

Zita Šimonka

4. PRAVLJICA MALO DRUGAČE**

3. 4. 2020

(ob 9. uri)

Timea Varga

Zita Šimonka

Sodelovanje z GŠ (baletna predstava)

*Cena gledališkega bontona 2,00 € / učenca.

**Cena baletne predstave 2,00 € / učenca.

 

4. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1.  ERDEI ISKOLA (NOVA) – Orientacija 9. 10. 2019

Jelka Lutar,

Alenka Vida

šola v naravi
2.  ZDRAVJE JE NAJVEČJE BOGASTVO 21. 10. 2019 Jelka Lutar
3. Sledovi preteklosti v domačem kraju 9. 4. 2020 Jelka Lutar
Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019 vsak razrednik v svojem oddelku

2. ERDEI ISKOLA (NOVA)

Izdelki iz naravnega materiala

10. 10. 2019

Alenka Vida,

Ana Leonhard

šola v naravi
3. MAKETA HIŠE 10. 2. 2020 Ana Leonhard
4. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE december 2019 Ana Leonhard

4. a – 17. 12.

4. b – 18. 12.

4. c – 19. 12.

Športni dnevi (5)
1. Z IGRO IN ŠPORTOM DO ZDRAVJA –       NOVA 11. 10. 2019 Alenka Vida šola v naravi
2. POHOD 2. 10. 2019 Igor Šendlinger  
3. VOŽNJA S KOLESOM 8. 10. 2019

Igor Šendlinger,

Dario Gönc

priprave na kol. izp.
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 12. 5. 2020 Igor Šendlinger
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 11. 6. 2020 Igor Šendlinger

Predvideni stroški (vstopnina

4,5 €)

 

Kulturni dnevi (3)
1. BALET*

3. 4. 2020

(ob 9. uri)

Ingrid Laslo Sabo  
2. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik, nadomestni razrednik
3. DRAMSKO USTVARJANJE

marec 2020

 

Ingrid Laslo Sabo

*Cena baletne predstave 2,00 € / učenca.

**Cena dramskega ustvarjanja 2,00 € / učenca.

 

5. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. ERDEI ISKOLA (NOVA) – tema: Spoznavanje življenjskega prostora 9. 10. 2019

Alenka Vida

Renata Horvat

šola v naravi
2. DENAR IN DRUŽINSKO -GOSPODARJENJE 10. 12. 2019 Renata Horvat
3. POKRAJINSKI MUZEJ 7. 4. 2020 Renata Horvat Murska Sobota
Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019 vsak razrednik v svojem oddelku
2. VARNA VOŽNJA S KOLESOM 26. 3. 2020 razredniki
3. TEKSTIL IN OBUTEV januar 2020 Olga Novak
4. ERDEI ISKOLA (NOVA) – tema: Izdelki iz naravnega materiala 10. 10. 2019

Alenka Vida

Olga Novak

šola v naravi
Športni dnevi (5)
1. ERDEI ISKOLA (NOVA) – Z igro in športom do zdravja 11. 10. 2019

Alenka Vida

 

šola v naravi
2. POHOD 2. 10. 2019

Igor Šendlinger,

 

 
3. VARNA VOŽNJA S KOLESOM – praktični del 17. 4. 2020 Igor Šendlinger kolesarski izpit
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 11. 5. 2020 Igor Šendlinger
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 12. 6. 2020 Igor Šendlinger

Predvideni stroški (vstopnina

4,5 €)

 

Kulturni dnevi (3)
1. BALET *

3. 4. 2020

(ob 9. uri)

Alenka Vida  
2. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik, nadomestni razrednik
3.    DRAMSKO USTVARJANJE** marec 2020 Alenka Vida

*Cena baletne predstave 2,00 € / učenca.

**Cena dramskega ustvarjanja 2,00 € / učenca.

 

6. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. POHORJE KOT ŽIVLJENJSKI PROSTOR

17.-21. 2. 2020,

2.-6. 3. 2020

Igor Šendlinger

Mirjana Nađ

šola v naravi
2. HRANILNE SNOVI (GO)

6. a – 7. 11. 2019

6. b – 14. 11. 2019

6. c – 21. 11. 2019

Vanja Kepe Klemen oddelčno
3. ŽIVILA (GO)

6. a – 28. 11. 2019

6. b – 5. 12. 2019

6. c – 12. 12. 2019

Vanja Kepe Klemen oddelčno
Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Valerija Šemen

Nina Pasarič

2. MATEMATIKA MALO DRUGAČE 8. 10. 2019 Sandra Tuksar
3. OSNOVNI KUHARSKI POSTOPKI (GO)

6. a – 19. 3. 2020

6. b – 26. 3. 2020

6. c – 2. 4. 2020

Vanja Kepe Klemen oddelčno
4. SENZORIČNE LASTNOSTI JEDI (GO)

6. a – 9. 4. 2020

6. b – 16. 4. 2020

6. c – 23. 4. 2020

Vanja Kepe Klemen oddelčno
Športni dnevi (5)
1. MIŠKOV POHOD 15. 10. 2019 Terezija Koncut
2. SMUČANJE IN DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

17.-21. 2. 2020,

2.-6. 3. 2020

Igor Šendlinger,

Mirjana Nađ

šola v naravi
3. SMUČANJE IN DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

17.-21. 2. 2020,

2.-6. 3. 2020

Igor Šendlinger,

Mirjana Nađ

šola v naravi
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 6. 5. 2020 Mirjana Nađ
5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN 5. 6. 2020 Mirjana Nađ

Predvideni stroški (vstopnina

1,6 €)

Kulturni dnevi (3)
1. 8 KROGOV ODLIČNOSTI 7. 10. 2019 razrednik, nadomestni razrednik
2. HAGYOMÁNYÁPOLÁS 11. 10. 2019 Lázár Lenke

40.-43. tanterem,

kis tornaterem egész nap

3. KULTURNA DEDIŠČINA POHORJA IN LITERARNO USTVARJANJE

17.-21. 2. 2020,

2.-6. 3. 2020

Martina Strelec,

Igor Šendlinger,

Mirjana Nađ

šola v naravi

 

7. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. MERJENJE 10. 10. 2019 Renato Smej cela generacija
2. PRIRODOSLOVNI MUZEJ, Ljubljana 6. 3. 2020 Vanja Kepe Klemen

Predvideni stroški (prevoz in vstopnine 17,5€)

ŠOLSKI SKLAD poravna v celoti

3. ZNAČILNOSTI LOKALNEGA OKOLJA 8. 10. 2019 Koni Vörös Galerija-Muzej Lendava (Sindi Časar)
Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Timea Prša

Sabina Gomboc

Andreja Havoj

2. VULKANIJA 21. 4. 2020 Silvija Nagy

Predvideni stroški (prevoz in vstopnine 5 €)

ŠOLSKI SKLAD prispeva 6,6 €

3. GONILA 27., 28. in 29. 1. 2020

Igor Kulčar

Dario Gönc

oddelčno
4. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 27., 28. in 29. 1. 2020 Aleksander Török oddelčno
Športni dnevi (5)  
1. KOLESARJENJE IN OVIRATLON 20. 9. 2020 Terezija Koncut
2. MIŠKOV POHOD 15. 10. 2019 Terezija Koncut
3. ŠPORTNE IGRE 19. 3. 2020 Mirjana Nađ
4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 6. 5. 2020 Mirjana Nađ

5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN ali

ŠPORTNE IGRE

3. 6. 2020 Mirjana Nađ

Predvideni stroški (vstopnina

4,5 €)

Kulturni dnevi (3)
1. LITERARNI KULTURNI DAN MIŠKO KRANJEC 11. 10. 2019 Renata Feher
2. 8 KROGOV ODLIČNOSTI 7. 10. 2019 razrednik, nadomestni razrednik
3.   LOKALNA ARHEOLOGIJA * 27., 28. in 29. 1. 2020 Društvo KALEIDO oddelčno

*Cena delavnic 2,00 €/učenca.

 

8. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. ODRAŠČANJE 8., 10. in 11. 10 2019 ŠSS in razredniki

sist. zdravniški pregled

(oddelčno) in predavanje

2. MEDSEBOJNI ODNOSI 8., 10. in 11. 10 2019 ŠSS
3. KRAŠKI POJAVI

21. – 23. 10. 2019

23. – 25. 10. 2019

Jasna Cigut

Anita Gašpar Tot

šola v naravi
Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Medike Kovač

Olga Vuk

2. KAKO DELUJE 31. 1. 2020 Dario Gönc

DSŠ

 

3. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (EXCEL) 8., 10. in 11. 10 2019 Virág Tadina Bence oddelčno
4. PRETAKANJE VODE V KRAŠKEM PODZEMLJU

21.– 23. 10. 2019

23. – 25. 10. 2019

Jasna Cigut

Anita Gašpar Tot

šola v naravi
Športni dnevi (5)
1. KOLESARJENJE IN OVIRATLON 19. 9. 2019 Terezija Koncut
2. MIŠKOV POHOD 15. 10. 2019 Terezija Koncut
3. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 6. 5. 2020 Mirjana Nađ
4. LOKOSTRELSTVO, VOŽNJA S KANUJI, KOLESARJENJE

21.– 23. 10. 2019

23.– 25. 10. 2019

Jasna Cigut,

Anita Gašpar Tot

šola v naravi

5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN ali

ŠPORTNE IGRE

12. 6. 2020 Mirjana Nađ

Predvideni stroški (vstopnina

4,5 €)

Kulturni dnevi (3)
1. SPOZNAVAMO SLOVENSKO   DRAMATIKO

3. 10. 2019

 

Irena Lebar Frančič
2. KULTURNI MARATON 9. 10. 2019

Fortuna Lazar,

učitelj glasbe

 
3. 8 KROGOV ODLIČNOSTI 7. 10. 2019 razrednik, nadomestni razrednik

 

9. RAZRED

Naravoslovni dnevi (3) TERMIN NOSILCI OPOMBE
1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DOMAČE POKRAJINE 8. 10. 2019 Erika Čivre
2. NA RAZPOTJU 19. 12. 2019 Janja Litrop dan odprtih vrat na DSŠ Lendava
3. EVOLUCIJA naknadno Jasna Cigut

ogled muzeja v Krapini in delavnica

(do 10€)

Tehniški dnevi (4)
1. OD IDEJE DO IZDELKA 20. 11. 2019

Magdalena Štampah

Monika Hóbor

2. IZBIRA POKLICA 14. 11. 2019 Janja Litrop
3. GEOMETRIJSKA TELESA 10. 12. 2019 Kornelija Prošić
4. PETIŠOVSKI GOZD 9. 10. 2019 Igor Kulčar medpredmetno povezovanje KEM, BIO, FIZ, MAT
Športni dnevi (5)
1. KOLESARJENJE IN OVIRATLON 18. 9. 2019 Terezija Koncut
2. MIŠKOV POHOD 15. 10. 2019 Terezija Koncut
3. ŠPORTNE IGRE MALO DRUGAČE 23. 4. 2020

Ivan Koncut/

Mirjana Nađ

4. ATLETSKI ŠPORTNI DAN 6. 5. 2020 Mirjana Nađ

5. PLAVALNI ŠPORTNI DAN ali

ŠPORTNE IGRE

10. 6. 2020 Mirjana Nađ

Predvideni stroški (vstopnina

4,5 €)

Kulturni dnevi (3)
1. KAKO NASTANE KULTURNA PRIREDITEV 12. 6. 2020 razredniki 9. r. generalka
2. 8 KROGOV ODLIČNOSTI

7. 10. 2019

 

razrednik, nadomestni razrednik
3. ZAKLJUČNA PRIREDITEV DEVETOŠOLCEV 15. 6. 2020

Jasna Cigut, Vida Törnar Judit,

Vanja Kepe Klemen

 

PREDVIDENE PREDSTAVE

Datum: Naslov in izvajalec: cena
7. okt. 2019 Gledališče od Ž do A, SNG Maribor od 1. – 9. razreda plača šola
2. sept. 2019 Balatonči in Murka, Miškino gledališče 1. razred plača šola

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE

RAZ. AKTIVNOST NOSILEC ČAS OPOMBE
4. Računalniško opismenjevanje Word, uporaba spletnih učilnic razredniki in računalnikar

4. a – 17. 12.

4. b – 18. 12.

4. c – 19. 12.

oddelčno
7. Računalniško opismenjevanje Powerpoint, uporaba spletnih učilnic Aleksander Török in računalnikar 27., 28. in 29. 1. 2020 oddelčno
8. Računalniško opismenjevanje Excel, uporaba spletnih učilnic Virág Tadina Bence in računalnikar 8., 10. in 11. 10. 2019 oddelčno

TEDEN OTROKA: od 7. do 11. okt 2019

V letošnjem šolskem letu načrtujemo naslednje dejavnosti ob tednu otroka:

 

  • zbiralno akcijo papirja (EKO ŠOLA)
Raz.

ponedeljek,

7. 10. 2019

torek,

8. 10. 2019

sreda,

9. 10. 2019

četrtek,

10. 10. 2019

petek,

11. 10. 2019

1.

KD:

8 krogov odličnosti

POUK POUK POUK

ŠD:

Jesenski pohod

 

2.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

ND:

Zdrav način življenja

POUK POUK POUK
3.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

TD

Ura

POUK POUK

ŠD:

Jesenski pohod

4.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

ŠD:

Vožnja s kolesom

Šola v naravi Šola v naravi Šola v naravi
5.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

POUK

Šola v naravi

 

Šola v naravi

 

Šola v naravi

 

6.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

TD:

Matematika malo drugače

S. Tuksar

POUK

Šolska

ekskurzija

E. Čivre

KD:

Hagyományápolás

Lázár Lenke

7.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

ND:

Značilnosti lokalnega okolja

Šolska ekskurzija

Koša Žužana

ND:

Merjenje

(R. Smej)

KD:

Literarni kulturni dan Miško Kranjec

8.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

8. c: ND

(sist. preg.)

8. a:

TD: Računalniško opismenjevanje

8. b: ND

(ŠSS)

KD:

Kulturni maraton

8. b: TD

(sist. preg.)

8. c: ND

TD: Računalniško opismenjevanje

(A.  Török)

8. a: ND (ŠSS)

8. a: ND (sist. preg.)

 

8. b: ND (ŠSS)

 

8. c: TD

Računalniško opismenjevanje

 

9.

KD:

8 krogov odličnosti

(3 š. ure, nato

predstava)

ND:

Geografske značilnosti domače pokrajine

E. Čivre

TD:

Petišovski gozd

POUK

Šolska

Ekskurzija

Magdalena Bohnec