V ponedeljek, tj. 10. februarja 2020, so imeli četrtošolci tehniški dan. Tega dne so izdelovali makete hiš. Ob branju načrta in navodil so povezali svoja znanja o bivališčih, se urili v natančnem merjenju, načrtovanju, izrezovanju, sestavljanju, lepljenju, se navajali na smotrno uporabo gradiva, presojali ustreznost izdelka, uporabljali različne načine spajanja papirja, razvijali in urili delovne spretnosti, upoštevali pravila varnega dela…

Ob zaključku dneva je imel vsak svojo maketo, na katero je bil zelo ponosen.